Klub Generałów

Spotkanie z Dowódcą Generalnym RSZ – październik 2015 r.

W dniu 8 października 2015 r.  w klubie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie miało miejsce spotkanie członków Klubu Generałów WP z  nowym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosławem Różańskim. Wzięło w nim udział 37 generałów.
Spotkanie było poświęcone wymianie poglądów na temat funkcjonowania i kierunków doskonalenia wdrożonego półtora roku temu systemu dowodzenia siłami zbrojnymi.

Na wstępie – po powitaniu– generał Różański wyraził swoje zadowolenie z możliwości spotkania się ze starszymi kolegami, z których kilku było niegdyś jego przełożonymi, po czym przedstawił wyczerpującą informację nt. wniosków wynikających z funkcjonowania nowego systemu dowodzenia. Wskazał także zasadnicze – jego zdaniem – kierunki doskonalenia tego systemu. Następnie wywiązała się dyskusje, w której generałowie odnieśli się do przedstawionych wniosków. Przeważały wypowiedzi wyrażające aprobatę dla wskazanych kierunków zmian systemu, będących  zbieżnymi  z tymi, które zgłaszali członkowie klubu na spotkaniach z Prezydentem RP oraz Ministrem Obrony Narodowej przed wprowadzeniem systemu w życie. W podsumowaniu dyskusji gen. Różański podziękował kolegom generałom za udział w spotkaniu i wyraził nadzieję  na podobne kontakty w przyszłości.

Na zakończenie prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował Dowódcy Generalnemu RSZ za miłe spotkanie oraz wręczył mu symboliczny upominek – ryngraf  Klubu Generałów WP.