Klub Generałów

Zebranie – październik 2019 r.

W dniu 17 października 2019 r. w siedzibie klubu (Al. Ujazdowskie 6A) odbyło się kolejne zebrania Klubu Generałów WP.

Zasadniczym punktem zebrania było spotkanie z byłym attaché wojskowym Polski w Chinach  gen. dyw. Sławomirem Kałuzińskim, który w sposób niezwykle interesujący przedstawił sytuację ekonomiczną i militarną oraz swoje osobiste wrażenia z czasu pracy w tym państwie.

W części organizacyjnej zebrani minutą ciszy uczczono pamięć kolegi gen. bryg. Henryka Andrackiego, który odszedł w dniu 10 października br. , po czym prezes gen. bryg. pil. Roman Harmoza  zaapelował o liczny udział w pogrzebie, który miał odbyć się  dzień później (18.10.2019 r.)
Następnie omówiono przygotowanie do walnego zgromadzenia planowanego na dzień 28 listopada br., poświęconego rozliczeniu działalności Klubu w mijającej kadencji Rady Klubu, wyborowi nowych władz oraz określeniu kierunków działalności na kolejne 3 lata.
W dalszej kolejności gen. bryg. Henryk Porajski przedstawił propozycje do planu KG WP  na 2020 rok.
Ze spraw bieżących omówiona planowaną w końcu października akcję „Naszym Kolegom Nasza Pamięć” – odwiedzenie grobów zmarłych kolegów.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2019