Klub Generałów

2014 grudzień

W dniu 11 grudnia 2014 roku, w Kwaterze Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, odbyło się spotkanie Klubu Generałów Wojska Polskiego – Oddział w Szczecinie, w którym udział wzięli członkowie klubu oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki, dowódca WKPW gen. broni Bogusław Samol, zastępca Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Marek Kowalski, były komendant  Główny Policji gen. dyw. Jerzy Stańczyk, czynni i emerytowani generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było:

– zapoznanie z aktualną sytuacją w siłach zbrojnych RP, szczególnie w dowództwie operacyjnym, u schyłku 2014 roku oraz w związku z zakończeniem misji w Afganistanie;

– zapoznanie z zadaniami stojącymi przed korpusem, wynikającymi z decyzji podjętych na ostatnim Szczycie NATO;

– ustalenie planu zamierzeń na 2015 rok.

Zagadnienia dotyczące dowództwa operacyjnego przedstawił gen. broni Marek Tomaszycki. Natomiast z zadaniami dla Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, związanymi z podniesieniem gotowości operacyjnej i ewentualną kwalifikacją korpusu do NATO HRF (Wojska Wysokiej Gotowości) szczegółowo zapoznał zebranych dowódca korpusu gen. broni Bogusław Samol. Wszyscy otrzymali pakiet informacji o WKPW.
Po prezentacjach odbyła się dyskusja, którą kontynuowano także podczas przyjęcia w klubie oficerskim.

Na zakończenie spotkania, prezes Oddziału Szczecińskiego KG WP , gen. broni Zdzisław Goral podziękował generałowi Tomaszyckiemu za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Szczecina, generałowi Samolowi za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie dowództwa korpusu, a wszystkim pozostałym generałom i admirałom za przybycie i udział w spotkaniu.