Klub Generałów

Gen. bryg. pilot Jerzy Rakowski zmarł w dniu 8 stycznia 2015 r.

Gen.bryg. pilot Jerzy Rakowski  zmarł w dniu 8 stycznia 2015r..

Uroczystości pogrzebowe odbyły  się 19 stycznia br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. O godz. 12.00 w Domu Przedpogrzebowym zgromadzili się członkowie rodziny zmarłego oraz liczni przyjaciele i koledzy, wśród nich około 20. członków Klubu Generałów WP, by oddać cześć zmarłemu. Wśród dźwięków żałobnej muzyki wybrani spośród nich zaciągnęli wartę honorową przy jego  trumnie.

Drogę życiową generała przybliżył  zgromadzonym  płk pil. Janusz Kowalski.
Generał Rakowski urodził się 12 lutego 1932 r. w Michałowie. Do 1945 skończył 6 klas szkoły podstawowej w Kłomnicach. W 1950 ukończył liceum w Radomsku i wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1952 r. i został mianowany podporucznikiem. W 1954 mianowany do stopnia porucznika  został dowódcą klucza. W latach 1954-1958 studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino, w 1957 r. był mianowany kapitanem. W latach 1958-1960 r.  dowodził  kluczem  w 31 Pułku Szkolno-Bojowym w Łasku, a w latach 1960-1963 był zastępcą dowódcy tego pułku ds. liniowych. W 1962 r. został mianowany do stopnia majora. Od 1963 pracował w Szefostwie Lotnictwa Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Jesienią 1966 został mianowany podpułkownikiem, a jesienią 1971 pułkownikiem. W latach 1969-1970 r. był  dowódcą 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni – Babich Dołach, a w latach 1970-1971 szefem Oddziału Szkolenia Lotniczego w Szefostwie Lotnictwa OPK. W latach 1971-1973 studiował w Akademii Sztabu Generalnego SZ ZSRR. W latach 1973-1977 był  szefem  sztabu, a 1977-1979  dowódcą 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy. Jesienią 1978 został mianowany generałem brygady.  W 1979 był szefem sztabu i zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych, a w latach 1980-1982 szefem Oddziału Lotnictwa i OPK w Zarządzie I Operacyjnym Sztabu Generalnego WP.  Wiosną 1984 został  zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
Był odznaczony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Po przedstawieniu drogi życiowej generała Rakowskiego  wystąpił Prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który wspominał swoje wspólne przeżycia ze zmarłym podkreślając, że był on człowiekiem ciepłym, życzliwym, dbającym o rodzinę, niezwykle zaangażowanym w pracy oraz w działalności społecznej. W każdej sytuacji można było na niego liczyć.
Generał Harmoza pożegnał zmarłego w imieniu kolegów z Klubu oraz ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, a jego rodzinie przekazał serdeczne wyrazy współczucia oraz zapewnił o gotowości do pomocy w razie potrzeby.

Po uroczystości w Domu Przedpogrzebowym urna z prochami zmarłego została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku –  zgodnie z ceremoniałem wojskowym  (z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej).
Po złożeniu urny do niszy cmentarnej kompania oddała salwę honorową, a trębacz zagrał starą żołnierską piosenkę „Śpij kolego…”.
Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała „Marsza lotników.

W tych trudnych chwilach podzielamy smutek  i żal  rodziny generała Rakowskiego oraz Jego najbliższych.
Będzie nam Go bardzo brakowało, ale pamięć o Nim i Jego dokonaniach na zawsze pozostanie wśród nas.