Klub Generałów

Styczeń – wizyta w “Bumar Elektronika”

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2012 rok” pierwsze spotkanie członków Klubu odbyło się w siedzibie Bumar Elektronika w Warszawie.
Na wstępie Prezes Ireneusz Żmidziński powitał przybyłych gości oraz zapoznał ich ze składem, celami i kierunkami działalności oraz perspektywami rozwoju nowo utworzonej „Grupy Bumar Elektronika”.
Następnie dyrektor dr inż. Kącki przedstawił założenia oferowanego przez spółkę projektu programu „Tarcza Polski”.
Zasadniczym celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy „Grupą Bumar Elektronika” a Klubem Generałów WP.
Obie strony zadeklarowały chęć wzajemnej współpracy, w tym zobowiązały się do podejmowania przedsięwzięć służących realizacji porozumienia, a w szczególności :
Klub Generałów zobowiązał się do:
–    propagowania swych osiągnięć i wymiany doświadczeń;
–    przedstawiania w swej działalności osiągnięć Grupy Bumar-Elektronika.
Grupa Bumar- Elektronika zobowiązała się do:
–    przekazywania materiałów promocyjnych zakładu,
–    współpracy w zakresie rekreacji i turystyki.
Porozumienie podpisali :
Za Grupę Bumar Elektronika
– Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny pan Ireneusz Żmidziński
– Dyrektor d/s Administracyjnych i Inwestycji pan Zygmunt Dębiński
Za Klub Generałów WP
– Prezes gen.bryg.pil. Roman Harmoza
– Wiceprezes gen.bryg. mgr inż. Henryk Mika
Do bieżącej koordynacji współpracy z obu stron zostali wyznaczeni dyrektor Zygmunt Dębiński  oraz gen. bryg. Henryk Mika.
Po podpisaniu porozumienia odbyła się dyskusja nad założeniami programu ” Tarcza Polski”, a także kierunkami działań spółki oraz planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi.
W dalszej części spotkania prezes Klubu gen. bryg. Roman Harmoza omówił sprawy bieżące Klubu, w tym najważniejsze przedsięwzięcia oraz tryb realizacji „Planu zasadniczych przedsięwzięć na 2012 rok.”.
Następnie przedstawił nowego kandydata na członka Klubu, którym jest gen. bryg. w st. spocz. Gustaw Maj. Został on przyjęty w poczet członków Klubu jednomyślnie, z pełną aprobatą.