Klub Generałów

Luty – Spotkanie z szefem Sztabu Generalnego WP

W dniu 23 lutego 2012 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie członków Klubu Generałów WP z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Mieczysławem Cieniuchem.
W spotkaniu uczestniczyło 45 członków klubu, a prowadził je pod nieobecność prezesa (pilny wyjazd w sprawach rodzinnych), zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski.
Na początku zapoznał on zebranych ze szczegółami przedsięwzięć planowanych do realizacji w poszczególnych miesiącach 2012 roku. Przypomniał też o systematycznie prowadzonych przez gen. bryg.  Janusza Jakubowskiego, pracach nad aktualizacją oraz rozwojem naszej strony internetowej, a także o uaktualnianiu informacji o kolegach zmarłych w 2011 roku.
Po przybyciu szefa SG WP w pierwszej kolejności uczczono pamięć tragicznie zmarłego 30 stycznia 2012 roku członka klubu gen. broni Henryka Szumskiego.
Następnie zabrał głos generał Mieczysław Cieniuch, który zapoznał zebranych z realizowanymi aktualnie zadaniami w Siłach Zbrojnych RP oraz zasygnalizował powstawanie nowego Planu Technicznej Modernizacji Sił Zbrojnych na lata 2013-2022. Przedstawił też projekty realizowane w ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP, koncentrując się szczególnie na profesjonalizacji armii i jej skutkach.
Bardziej szczegółowo szef Sztabu Generalnego WP omówił projekt budowy systemu Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, które mają przejąć całość logistycznego zabezpieczenia jednostek dyslokowanych w rejonach odpowiedzialności WOG.
W dalszej kolejności odbyła się dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami, w które głos zabrali m.in. generałowie Zalewski, Puchała, Dachowski, Świtalski, Laszczkowski i Mika.
Po dyskusji prowadzący  zebranie gen. bryg. Andrzej Lewandowski przypomniał, że klub liczy aktualnie 82 członków w Warszawie i około 40 członków w terenowych oddziałach klubu w Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie, a następnie podziękował  generałowi Mieczysławowi Cieniuchowi -pierwszemu żołnierzowi Rzeczpospolitej – za uczestnictwo w zebraniu klubu podkreślając, że członkowie klubu,  mimo  że są w stanie spoczynku,  nadal czują potrzebę służenia  Ojczyźnie swą wiedzą i doświadczeniem. Wyraża się to m. in. poprzez organizację spotkań z młodzieżą wojskową, wizyty na poligonach i w zakładach przemysłu obronnego, udział w konferencjach  oraz opracowywanie książek i artykułów.