Klub Generałów

Maj – Jelenia Góra, Praga.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska Polskiego na 2014 rok” w dniach 19-22.05.2014 roku grupa członków Klubu Generałów WP wraz z żonami odbyła podróż rekreacyjno-krajoznawczą do Jeleniej Góry, w ramach której delegacja klubu w składzie: gen. bryg. pil. Roman Harmoza (prezes Klubu) oraz gen. bryg. dr Janusz Jakubowski (członek Rady Klubu) złożyła w dniu 21 maja br. wizytę w Pradze na zaproszenie Klubu Generałów Republiki Czeskiej. Zasadniczym celem wizyty było podpisanie “Umowy o wzajemnej współpracy międzynarodowej pomiędzy Klubem Generałów Republiki Czeskiej, a Klubem Generałów Wojska Polskiego.”

W czasie przejazdu w dniu 19 maja br. zrobiliśmy postój we Wrocławiu, w ramach którego spotkaliśmy się z przedstawicielami tamtejszego oddziału Klubu Generałów WP: gen. dyw. Marianem Maindą (prezesem) oraz gen. bryg. Walerianem Sową. Podczas wspólnego obiadu podzieliliśmy się nowinami oraz wymieniliśmy poglądy w zasadniczych kwestiach nurtujących środowisko Klubu.
Po przyjeździe do Jeleniej Góry zakwaterowaliśmy się w hotelu i po krótkim odpoczynku spotkaliśmy się na kolacji, w której wziął udział gen. bryg. w st. spocz. dr inż. Bronisław Peikert z żoną Aliną. Jest to były komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (w latach 90.), który po przejściu w stan spoczynku (w 2003 r.) osiadł na stałe w Jeleniej Górze i z nią związał dalsze swoje życie. Oboje z żoną mocno zaangażowali się w życie miasta i regionu. Działając na rzecz różnych środowisk zyskali sobie ogromny szacunek i uznanie lokalnej społeczności.
To właśnie gen. Peikert był inicjatorem i głównym organizatorem naszej podróży.
Jako gospodarz powitał nas serdecznie i zaproponował szczegółowy program naszego pobytu. W czasie kolacji Państwo Peikertowie w sposób niezwykle interesujący zapoznali nas z regionem i jego osobliwościami, a na zakończenie życzyli miłego pobytu.
20 maja zwiedzaliśmy Jelenią Górę i okolice. Naszym przewodnikiem był również były żołnierz WOSR płk rez. dr inż Jerzy Górski. Niezwykle profesjonalnie przedstawiał zwiedzane obiekty wzbogacając ich opisy licznymi ciekawostkami. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, który zaprezentował nam jego proboszcz, były kapelan ks. płk dr Andrzej Bokiej. Następnie przeszliśmy uliczkami miasta zwiedzając po drodze Cerkiew p.w. św. Piotra i Pawła. Podziwiając uroki starych uliczek zbliżyliśmy się do Placu Ratuszowego gdzie spotkała nas miła niespodzianka – podszedł do nas prezydent miasta mgr Marcin Zawiła, który serdecznie nas powitał i życzył wielu miłych wrażeń z pobytu w swoim mieście. Kontynuując zwiedzanie regionu obejrzeliśmy kilka pałaców, wśród nich m.in. pałace: Wojanów, Łomnica i Mysłakowice. Okazało się, o czym nie wiedzieliśmy, że w promieni 15 km od Jeleniej Góry znajduje się ok. 30 pałaców (mniejszych i większych). Niektóre z nich “ucierpiały” w wyniku niegospodarności użytkowników (w znacznej części PGR-y), lecz z powodzeniem zostały odrestaurowane przez nowych właścicieli i stanowią ogromną atrakcję regionu. Wiele z nich można oglądać w miniaturze (w skali 1: 25 ooo) w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, który również zwiedziliśmy. Dużą atrakcją w trakcie zwiedzania był obiad w zajeździe “Siedlisko Pstrąga” położonym nad malowniczym stawem hodowlanym.
Oczywiście jako danie główne został podany “pstrąg z pieca” – specjalność zakładu (pyszny).
Intensywny dzień zakończyło koleżeńskie spotkanie przy kolacji.

21 maja wczesnym rankiem wyjechaliśmy całą grupą do Pragi. Niezawodny płk Górski umilał przejazd opowiadaniem o mijanych miejscowościach oraz innych atrakcjach turystycznych. Szczególnie interesująco przedstawił Jakuszyce – ośrodek narciarstwa biegowego. Jak się okazało osobiście uczestniczy w organizowanych tam “Biegach Piastów” i to na najdłuższych dystansach (gratulujemy kondycji).
Po dotarciu do Pragi spotkaliśmy się z polskim attaché wojskowym płk Jackiem Stecem, który miał ogromny udział w przygotowaniu naszego spotkania z przedstawicielami Klubu Generałów Republiki Czeskiej. Zabrał on naszą delegację – generałów Harmozę i Jakubowskiego – do Domu Wojska (“DAB”), a pozostała część grupy udała się na zwiedzanie Pragi.
Spotkanie z przedstawicielami Klubu Generałów RC miało niezwykle uroczysty, ale i serdeczny charakter. Oprócz przedstawicieli klubu uczestniczyli w nim: Szef Kancelarii Wojskowej Prezydenta Republiki Czeskiej gen. Zdenek Jakubek oraz przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Armii Czeskiej gen. Pawel Adam.
Przybyłych gości powitał prezes klubu gen. Josef Śiba, który podkreślił duże zadowolenie z faktu podpisania umowy. Następnie zabrał głos gen. Harmoza, który podziękował za serdeczne powitanie i również wyraził duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Klubem Generałów RC. Po wystąpieniach nastąpił akt podpisania umowy (treść umowy zamieszczona jest w dziale “Współpraca”), po czym strony wymieniły się okolicznościowymi upominkami.
W dalszej kolejności gospodarze zaprosili naszą delegację na obiad, który miał charakter czysto roboczy. W czasie jego trwania omówiono zasadnicze kierunki możliwej współpracy, wśród nich najbliższe wspólne zamierzenia.
Po obiedzie gen. Jakubek zaprosił nas na pokaz musztry na dziedzincu Pałacu Prezydenckiego. W 40. minutowym pokazie uczestniczyły podległe mu pododdziały Straży Prezydenckiej: kompania honorowa ze sztandarem, orkiestra i pododdział motocyklistów. Zaprezentowały one niezwykle efektowny układ ewolucji zyskując aplauz zebranej publiczności. Obserwowała go także cała polska grupa, która w międzyczasie dotarła na miejsce. Po pokazie gen. Jakubek zaprosił polską delegację do swej kancelarii (w Pałacu Prezydenckim), natomiast reszta naszej grupy kontynuowała zwiedzanie zabytków. W swej siedzibie szef kancelarii zapoznał nas ze swymi zadaniami i kompetencjami oraz strukturami do ich realizacji. Na zakończenie spotkania obie strony wymieniły się okolicznościowymi upominkami i serdecznie pożegnały w nadziei na dalsze ożywione kontakty.
Po wyczerpaniu programu zwiedzania całością grupy powróciliśmy do Jeleniej Góry.

22 maja był dniem powrotu do Warszawy. Przed wyjazdem pożegnał nas gen. Peikert dziękując za wizytę i zapraszając do kolejnych odwiedzin. Prezes klubu serdecznie podziękował gospodarzowi za miłe przyjęcie i wręczył mu drobne pamiątki.

Zmęczeni niezwykle intensywnym programem, ale pełni wrażeń wracaliśmy do domu.
Ogromne słowa uznania należą się w tym miejscu organizatorowi wyjazdu z ramienia klubu, kol. gen. bryg. Stanisławowi Ferenzwi. Poświęcił wiele osobistego czasu, by dopiąć wszystkie sprawy organizacyjne, za co jesteśmy mu wszyscy niezmiernie wdzięczni.