Klub Generałów

W dniu 10 października 2019 r. zmarł gen. bryg. Henryk ANDRACKI .

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 października 2019 r. – Msza Św. w kościele Dominikanów, przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie o godz.13.30, po której nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej, na miejsce wiecznego spoczynku.

urodził się 1 marca 1933 r. w Samarzewie.

Od 1937 r. mieszkał z rodziną w Słupcy, gdzie w 1948 r. ukończył szkołę podstawowa. W 1952 r. ukończył technikum we Wrocławiu, a w 1956 r. Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w siłach zbrojnych.

W 1993 r. został mianowany na stopień generała brygady.
W latach 1983 – 1993 był szefem Wojsk Łączności MON oraz SG WP.

W latach 1990–1991 był członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Myśl Wojskowa”. Był także jednym z inicjatorów powołania Klubu Generałów Wojska Polskiego, a od czerwca 2001 do września 2004 pełnił funkcję jego skarbnika, natomiast w kolejnej kadencji (do września 2007) był członkiem Komisji Rewizyjnej.
Od września 1994 do kwietnia 1997 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pełnił także funkcję doradcy prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Za swą działalność był wielokrotnie wyróżniany licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.