Klub Generałów

W dniu 10 sierpnia 2020 r. odszedł na zawsze gen. broni Henryk Tacik.

Generał broni Henryk Tacik urodził się 5 grudnia 1947 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1965 roku, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po promocji pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w 12 Pułku Pontonowym w Szczecinie. W 1973 roku, jako wyróżniający się oficer został skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego WP. Po ich ukończeniu dowodził 17 batalionem saperów 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, następnie wyznaczony został na dowódcę 7 Pułku Pontonowego w Dęblinie. W 1982 roku objął obowiązki dowódcy 2 Brygady Saperów w Kazuniu.
Po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego SZ w Moskwie wyznaczony został na stanowisko zastępcy, a następnie szefa Wojsk Inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 1990 roku objął obowiązki zastępcy, a w 1992 szefa Wojsk Inżynieryjnych WP.
W 1993 roku został awansowany do stopnia generała brygady.
W latach 1996 – 97 roku, jako pierwszy generał Wojska Polskiego był słuchaczem Narodowego Uniwersytetu Obrony (National Defence University — NDU) w Waszyngtonie w USA. Po ukończeniu studiów (z wyróżnieniem) objął obowiązki szefa Zarządu Dowodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W lutym 1998 roku wyznaczony został przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Polskiego Partnerskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Z chwilą przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w okresie od 12 marca 1999 roku do 31 lipca 2003 roku, jako pierwszy zajmował stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym NATO, pełniąc jednocześnie obowiązki Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym Unii Zachodnioeuropejskiej, a następnie Unii Europejskiej.
W dniu 15 sierpnia 2000 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał awans do stopnia generał dywizji.
Po zakończeniu służby poza granicami kraju, w sierpniu 2003 roku wyznaczony został na stanowisko asystenta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
1 lipca 2004 roku został pierwszym Dowódcą Operacyjnym i otrzymał zadanie utworzenia struktury dowództwa – organu niezbędnego do koordynowania działań militarnych poza granicami kraju podczas działań koalicyjnych.
Pod jego kierownictwem przygotowano i przeprowadzono największe od kilkunastu lat ćwiczenie połączone z udziałem prawie dziesięciu tysięcy żołnierzy oraz funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kryptonimem „Anakonda-2006”.
15 sierpnia 2005 roku awansowany został do stopnia generała broni.
Zawodową służbę wojskową zakończył 30 września 2007 roku.

Za swoje osiągnięcia w służbie wojskowej był wielokrotnie wyróżniany. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb gen. broni Henryka Tacika odbył się w dniu 20 sierpnia 2020 r.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Św. Żałobną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, koncelebrowaną przez biskupa polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka. Przy trumnie zaciągnęli wartę honorową koledzy generała Tacika, w śród nich delegacja Klubu Generałów WP. W imieniu Klubu pożegnał zmarłego gen. dyw. Janusz Lalka.
Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach gdzie w asyście kompanii reprezentacyjnej WP generał Tacik został odprowadzony przez rodzinę i ogromne grono przyjaciół na miejsce wiecznego spoczynku.
Przy huku salw ciało generała zostało złożone do grobu. Po czym przy wtórze werbli złożono na nim liczne wieńce i wiązanki kwiatów. Trębacz zagrał starą żołnierską piosenkę „Śpij kolego…”