Klub Generałów

W dniu 25 kwietnia 2019 r., w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym zmarł gen. bryg. Ryszard Żuchowski, zastępca prezesa Klubu Generałów WP.

Generał Żuchowski urodził się 12 listopada 1944 r.. Był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sobieskiego w Grudziądzu, które ukończył w 1962 r.
Służbę wojskową rozpoczął jako słuchacz w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 5 Brygadzie Saperów w Szczecinie jako dowódca plutonu saperów, następnie pełnił obowiązki kolejno dowódcy kompanii saperów, szefa sztabu batalionu budowy mostów oraz jego dowódcy w tej samej jednostce. Po ukończeniu studiów w WAI w Moskwie, został starszym oficerem oddziału operacyjnego w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego. Następnie był szefem sztabu 2 Brygady Saperów oraz zastępcą szefa Wojsk Inżynieryjnych POW.
W 1982 roku brał udział w akcji ratowniczej podczas powodzi na Wiśle w rejonie Płocka, po czym został skierowany na studia w Akademii Sztabu Generalnego SZ ZSRR. W latach 1984 – 1987 dowodził 2 Brygadą Saperów. W 1987 roku został wyznaczony na szefa Wojsk Inżynieryjnych WOW, a w latach 1996 – 2003 pełni obowiązki szefa Wojsk Inżynieryjnych WP.
Nominację do stopnia gen. bryg. otrzymał 15 sierpnia 1997 r.
W latach 1997 – 2001 był stałym przedstawicielem Sił Zbrojnych w Głównym Komitecie p/pow. przy Ministerstwie Ochrony Środowiska oraz w latach 1998 – 2002 w Międzynarodowym Zespole Problemów Minowych ONZ w Genewie. Twórca systemu Reagowania Kryzysowego w Siłach Zbrojnych (1997 r.).
Założyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich (październik 2000 r).

Za swą działalność służbowa był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in. Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po odejściu w stan spoczynku w 2003 r. został wykładowcą przedmiotów z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

Niezwykle aktywny w działalności stowarzyszeń żołnierskich, był m.in. członkiem Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, V-ce Prezydentem Międzynarodowej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) przy NATO, członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Euro – Atlantyckiego oraz członkiem Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Od września 2016 r. był zastępcą prezesa Klubu Generałów WP.

Autor wielu publikacji i wydawnictw w tym wydanej w 2009 r. monografii „Sylwetki saperów. Kolejne pokolenia”.

Gen. bryg. Ryszard Żuchowski został pochowany w Kwaterze Saperów na Cmentarzu Północnym w Warszawie,
w dniu 7 maja 2019 r.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP. Prócz rodziny zmarłego wzięli w niej udział licznie zgromadzeni jego przyjaciele, współpracownicy, byli podwładni, a także przedstawiciele Sztabu Generalnego WP i innych instytucji wojskowych. Po jej zakończeniu zabrali głos: Prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. Bogusław Bębenek, którzy pożegnali zmarłego w imieniu kolegów ze swych organizacji.
Następnie obecni udali się na Cmentarz Północny, gdzie zwłoki w asyście honorowej zostały odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.
Nad grobem zmarłego pożegnał jego bliski przyjaciel gen. bryg. Władysław Saczonek, który w imieniu rodzi podziękował wszystkim obecnym za tak liczny udział w ceremonii. Kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową.