Klub Generałów

W dniu 5 marca 2019 r. zmarł gen. dyw. Mieczysław Dachowski

Gen. dyw. Mieczysław Dachowski służbę wojskową rozpoczął w 1949 roku, jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej Poznaniu. W 1952 roku został promowany na stopień podporucznika i rozpoczął służbę w 11 samodzielnym pułku czołgów w Krośnie Odrzańskim. W latach 1952-1953 dowódca plutonu w Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Po ukończeniu w 1956 Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie został szefem sztabu 8 szkolnego batalionu czołgów 20 DPanc. W latach 1957-64 pomocnik szefa wydziału i szef wydziału sztabu 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. Od 1964 dowódca 68 pułku czołgów średnich w Budowie, a w okresie 1966-69 szef sztabu – zastępca dowódcy 20 DPanc. W latach 1969-71 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. Od 1971 służył w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP, jako szef Oddziału Planowania Operacyjnego. Przez trzy lata dowodził 16 DPanc. W 1974 mianowany do stopnia generała brygady. Od 1976 szef sztabu – zastępca dowódcy SOW we Wrocławiu. W 1979 wyznaczony na zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP ds. systemów kierowania. W latach 1983-84 zastępca szefa Sztabu Generalnego WP ds. organizacyjno-mobilizacyjnych. W 1983 mianowany generałem dywizji. W okresie 1984-89 I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W latach 1989 – 1991 attaché wojskowy w Moskwie.
Zawodową służbę wojskową zakończył 28 października 1991 r.

Za swą służbę był wielokrotnie odznaczany, w tym m.in.:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
Złotym Krzyżem Zasługi;
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Był członkiem-założycielem Klubu Generałów WP. W latach 2001-2004 pełnił obowiązki prezesa Klubu.

Gen. dyw. Mieczysław Dachowskiego został pochowany 18 marca 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.