Klub Generałów

Walne zebranie. Spotkanie świąteczne – kwiecień 2022 r.

W dniu  7 kwietnia br. na terenie SGGW odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu Generałów i Admirałów RP poświęcone rozpatrzeniu szeregu spraw bieżących oraz zaległych, spowodowanych  brakiem możliwości wcześniejszego i rozpatrzenia – ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19.

Zebranie otworzył prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, którzy powitał zgromadzonych oraz stwierdził prawomocność zebrania (niezbędne kworum). Zaproponował również na przewodniczącego zebrania gen. bryg. Stanisława Filipiaka, co zostało przyjęte jednogłośnie.

Wybrany przewodniczący niezwłocznie przystąpił do realizacji porządku zebrania. Sprawnie przeprowadził wybory protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał, po czym rozpoczął część merytoryczną zebrania.

W tej części zebrania przedstawili:

 • Sprawozdanie zarządu z działalności w 2021  r.- wiceprezes Zarządu
  gen. bryg. Władysław Saczonek;
 • Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w 2021 r. oraz Plan budżetu na 2022 r. –  skarbnik gen. bryg. Stanisław Filipiak;
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznej działalności Klubu – sekretarz Komisji Rewizyjnej gen. bryg. dr Władysław Skrzypek;
 • projekt Planu zamierzeń Klubu na 2022 r.- sekretarz Zarządu gen. dyw. dr Janusz Lalka.

Następnie miała miejsce ożywiona dyskusja, w ramach której zebrani odnieśli się do przedstawionych sprawozdań i projektu Planu Zamierzeń.

W dalszej części zebrania zostały przyjęte Uchwały w sprawie:

 • Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności i wykonania budżetu w 2021 r;
 • Przyjęcia budżetu oraz planu działania Klubu w 2022 r.;
 • Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 • Zmian personalnych: 

– Zakończenie wykonywania obowiązków członka Zarządu przez gen. bryg. pil. Romana Harmozę, ze względu na przyznanie mu tytułu Honorowego Prezesa Klubu;
– Zakończenie wykonywania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej przez gen. bryg. Henryka Mikę, ze względu na przejście do grupy Członków Wspierających;

 • Deklaracji członka Wspierającego, w której winien on określić sposób wspierania Klubu;
 • Wydania medalu pamiątkowego Klubu (średnica 5 cm, awers – logo Klubu otoczone napisem KGiA RP; rewers – godło państwowe, na dole 1996);
 • Nadania godności Honorowego Członka Klubu dla:

         – prof. dr hab. n. med. Macieja Gonciarza;

         – prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika.

Zebranie przyjęło także uchwałę o przekazaniu darowizny w kwocie 10 tyś. zł na pomoc medyczną dla oficerów ukraińskich rannych podczas wojny z Rosją (kopia przelewu darowizny na konto Ambasady Ukrainy w RP – jest zamieszczona poniżej). 

W części końcowej prezes Klubu gen. Słowiński złożył życzenia i wręczył okolicznościowe upominki z okazji 85. urodzin generałom Romanowi Harmozie i Stanisławowi Ferenzowi.

Omówił także sprawy bieżące, wśród nich m. in. poinformował o rezygnacji z członkostwa  w Klubie przez gen. bryg. Gromosława Czempińskiego.
Na zakończenie zaprosił zebranych na spotkanie koleżeńskie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Spotkanie odbyło się w Ali Kryształowej SGGW. Prócz członków Klubu wzięli w nim udział licznie zaproszeni goście, wśród nich m.in. :

 • Wicemarszałek Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka;
 • Prezes stowarzyszenia POLSKA 2050 Szymon Hołownia;
 • były Przewodniczący Sejmowej Komisji ON, były eurodeputowany, były Sekretarz Stanu w MON, dr Janusz Zemke;
 • były minister ON Stanisław Dobrzański;
 • były Sekretarz Stanu w MON dr Andrzej Karkoszka;
 • Doradca szefa kancelarii Senatu, członek Rady Naczelnej PSL Jakub Stefaniak;
 • Prezes Konwentu Generałów i Admirałów oraz Klubu Generałów Policji  nadinspektor Policji Adam Rapacki;
 • Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych inspektor Policji Zdzisław Czarnecki; 
 • Dziekan  Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP gen. SG Marian Kasiński;
 • Prezes Związku Żołnierzy WP płk mgr Marek Bielec;
 • Prezes Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowska gen. dyw. Piotr Czerwiński  oraz Vice Prezes gen. bryg. Zenon Poznański;
 • były Szef WSI gen. bryg. Marek Dukaczewski;
 • właściciel Centrum Mikrochirurgii Oka Laser, prof. dr hab. Jerzy Szaflik;
 • Eugeniusz  Bandosz  – Prezes Spółki Z O.O. Integra Eko Inwestment;
 • Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce S.A., Honorowy Członek Klubu z żoną Małgorzatą;
 • Marek Stefański  – właściciel IDS-BUD S.A.;
 • Andrzej Tabaczyński – Prezes ARLEN S.A.;
 • Andrzej Tułowiecki – Prezes Kancelarii prawnej MWT z żoną Małgorzatą.

Spotkanie otworzył Prezes Klubu gen. bryg. Jerzy Słowiński, który powitał gości i podziękował za tak liczne przybycie. Podkreślił, że Klub utrzymuje szerokie kontakty zarówno z instytucjami państwowymi jak i z organizacjami społecznymi oraz uczelniami, zakładami pracy i innymi instytucjami, które na takowe kontakty są otwarte. Tym czasem różnie z tym bywa. Stwierdził m.in., że jesteśmy żołnierzami i uczestniczyliśmy i nadal uczestniczymy w życiu Państwa, lecz  z przykrością obserwujemy jak się nas czasem traktuje. Np. odmawianie asysty wojskowej w ostatniej  drodze generałom, którzy wprowadzali SZ RP do NATO i służyli wiernie Ojczyźnie stanowi potwarz  dla tych osób i upokorzeniem dla ich rodziny.

Podkreślił, że wracamy do  spotkań z przedstawicielami władzy ustawodawczej. Wspierać będzie wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem w naszym kraju normalności. Chcemy by wykorzystywana była nasza wiedza i doświadczenie.
Na zakończenie swego wystąpienia złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia  i zaprosił do świątecznego stołu.

W trakcie spotkania Prezes Klubu wręczył prof. dr hab. Jerzemu Szaflikowi dyplom o nadaniu tytułu honorowego członka Klubu.

Spotkanie przebiegało w niezwykle ciepłej, przyjacielskiej atmosferze.
Wielu z zaproszonych gości zabierało głos deklarując wolę współpracy z Klubem oraz składając pozostałym zebranym i  ich rodzinom życzenia świąteczne.