Klub Generałów

Dnia 30 kwietnia 2018 r. zmarł gen. dyw. Zbigniew Blechman.

Zbigniew Blechman urodzi się 9 listopada 1929 r. w Malinie.

W latach1948-1951 studiował w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze. Po jej ukończeniu został promowany na stopień podporucznika w korpusie oficerów piechoty i wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. W 1953 roku został dowódcą kompanii w tej uczelni. W 1958 roku, po ukończeniu Kursu Doskonalenia Oficerów w Akademii Sztabu Generalnego WP został wykładowcą cyklu taktyki i szkolenia ogniowego w Oficerskiej Szkole Samochodowej. W latach 1960–1963 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie.

Po ukończeniu akademii był dowódcą  batalionu w 27 Pułku Zmechanizowanym w Kłodzku, a w latach 1964–1966 pomocnikiem szefa Wydziału Operacyjnego Sztabu 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Nysie. Następnie był kolejno szefem sztabu-zastępcą dowódcy 6 Pułku Zmechanizowanego w Częstochowie, w latach 1967–1971 dowódcą 18 Pułku Czołgów Średnich w Wędrzynie, a w latach 1971–1972 szefem sztabu-zastępcą dowódcy 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu.

W latach 1973–1975 studiował na Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR Moskwie. Po ukończeniu studiów został dowódcą 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. Dowodzona przez niego dywizja uzyskała tytuł „Przodującego Związku Taktycznego WP”.
5 października 1977 r. został awansowany do stopnia generała brygady. Od lutego 1978 roku był szefem sztabu-zastępcą dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, a od kwietnia 1983 r. do września 1989 r. dowodził tym okręgiem.
24 września 1983 r. został awansowany do stopnia generała dywizji.

22 września 1989 r. przekazał obowiązki dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i został zastępcą szefa sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego.
Od grudnia 1990 roku, po rozwiązaniu struktur Układu Warszawskiego, był w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
28 maja 1991 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Podczas ponad 40-letniej służby wojskowej był organizatorem wielu ćwiczeń pułkowych i dywizyjnych, m.in. dywizyjnych ćwiczeń „Tarcza-76” obserwowanych przez ministrów obrony narodowej państw – członków Układu Warszawskiego. Był też organizatorem i kierownikiem ćwiczeń „Opal-87”, które obserwowali przedstawiciele 22 państw, zarówno Układu Warszawskiego, jak i NATO oraz innych państw neutralnych.

Za swą działalność służbową był wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in.:

Gen. dyw. Zbigniew Blechmana został pochowany 5 maja 2018 r. na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.