Klub Generałów

Odszedł na wieczna wartę…

Gen. bryg. dr Zbigniew Bieżuński odszedł po długotrwałej, poważnej chorobie w dniu 3 lipca 2022 r.

Zbigniew Bieżuński urodził się w 1948 r. w miejscowości Popowa Wola na Warmii. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach wojskowych. Jego ojciec Jan brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku, jako pilot nawigator, a po internowaniu w Rumunii przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Brał udział w Bitwie o Anglię, jako pilot Dywizjonu Bombowego 300 Ziemi Mazowieckiej. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Był jednym z 316 Cichociemnych. W 1944 roku został zrzucony na terenie Polski i wziął aktywny udział w działalności konspiracyjnej.

Zbigniew służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1965 r. wstępując do Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w sierpniu 1969 r. Następnie został dowódcą plutonu, później dowódcą kompanii i w końcu oficerem operacyjnym w 35 Pułku Desantowym 7 Dywizji Desantowej w Gdańsku.
Od października 1975 r. do sierpnia 1978 r. studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. Po jej ukończeniu został skierowany do sztabu 7 Dywizji Desantowej, gdzie pełnił służbę w pionie operacyjnym.
W 1993 r. objął stanowisko szefa oddziału planowania szkolenia operacyjnego Sztabu Generalnego WP, następnie powierzono mu stanowisko szefa oddziału – zastępcy szefa sztabu Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 1994 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy NJW MSWiA, a od grudnia 1995 r. pełnił obowiązki dowódcy tych Jednostek.
Za swą służbę był wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Zawodową służbę wojskową zakończył 31 lipca 1997 r.

Generał Bieżuński był niezwykle ciepłym, rodzinnym człowiekiem. Ze swoją żoną Ireną przeżył ponad 52 lata. Miał dwie córki, Ewę i Barbarę. Przez ostatnich kilka lat zmagał się z poważną chorobą.

Pogrzeb gen. Bieżuńskiego odbył się w dniu 7 lipca 2022 r. w Brwinowie. Oprócz rodziny i przyjaciół, wzięli w nim udział koledzy ze szkoły oficerskiej, współpracownicy i podwładni z byłej Akademii Sztabu Generalnego WP oraz z Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Była obecna także delegacja Klubu Generałów i Admirałów RP w składzie wiceadm. Marek Toczek oraz generałowie brygady: Janusz Jakubowski, Władysław Skrzypek i Leszek Ulandowski.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Św. w miejscowym kościele parafialnym. Przed rozpoczęciem nabożeństwa generałowie – nadwiślańczycy zaciągnęli wartę honorową przy trumnie zmarłego Kolegi.
Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na lokalnym cmentarzu. W imieniu kolegów pożegnał zmarłego były Dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA, bezpośredni jego przełożony z tamtych lat – wiceadm. Marek Toczek, który krótko przedstawił przebieg jego służby oraz osiągnięcia życiowe. Złożył także żonie Irenie oraz pozostałym członkom rodziny generała serdeczne wyrazy współczucia.

Gen. bryg. Zbigniew Bieżuński spoczął na cmentarzu parafialnym w Brwinowie.

„Cześć jego pamięci”

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Odeszli