Klub Generałów

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – lipiec 2022 r.

W dniu 27 lipca br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Klubu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W spotkaniu uczestniczyli:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) prof. Marcin Wiącek;
 • Naczelnik Wydz. ds. żołnierzy i funkcjonariuszy  Biura RPO – Tomasz Oklejak;
 • Prezes Klubu GiA RP – gen. dyw. Jerzy Słowiński;
 • Wiceprezes Klubu – gen. bryg. Władysław Saczonek.

Przebieg spotkania:

Prezes Klubu:

 • Poinformował RPO o strukturze, zadaniach i planie działalności Klubu;
 • Zapoznał z aktualnym Ceremoniałem i Kodeksem Honorowym WP;
 • Krytycznie odniósł się do zapisu o procedurze pochówku generałów, admirałów i oficerów z asystą honorową;
 • Złożył Wniosek o  wystąpienie do MON o zmianę decyzji Nr 97/MON z dnia 30.07.2021r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego SZ RP”;
 • Zaprosił RPO na spotkanie z Członkami Klubu GiA RP w dogodnym terminie.

Rzecznik Praw Obywatelskich :

 • Odniósł się umiarkowanie do sytuacji w Siłach Zbrojnych RP;
 • Podkreślił, że celem głównym w jego działaniu jest zabezpieczenie praw służbowych i obywatelskich żołnierzy i funkcjonariuszy;
 • Stwierdził, że procedura pochówku żołnierzy trwa zbyt długo z powodu rozbudowanej struktury nadzorujących organów;
 • Jednakże uznał, że zapis w „Ceremoniale… o asyście honorowej…” powinien być realizowany przez określony organ ministerstwa ON;
 • przyjął złożony przez Prezesa Klubu wniosek do rozpatrzenia przez  Biuro RPO;
 • Pozytywnie odniósł się do spotkania z Członkami Klubu GiA RP w uzgodnionym terminie.

Wnioski:
1. Klub GiA RP „zrobił kolejny krok” w odzyskiwaniu należnych praw przez środowisko generałów i admirałów WP.
2. Nawiązanie współpracy z Biurem RPO stwarza bardziej dogodne warunki do zintegrowanego współdziałania wszystkich środowisk wojskowych na obszarze kraju np. w ramach konfederacji.
3. Należy spodziewać się większego zainteresowania niezrzeszonych generałów i admirałów przynależnością do Klubu GiA RP.
4.Odzyskanie należnych praw „godnościowych” poprawi nastroje wśród naszych rodzin wojskowych i wychowawczo wpłynie na nasze dzieci i wnuki.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2022