Klub Generałów

Odszedł na wieczną wartę…

 Gen. bryg. Bolesław Matusz zmarł w wyniku zawału serca 30 grudnia 2022 roku w wieku 90 lat, w szpitalu w Piasecznie.

Bolesław Matusz urodził się 13 lipca 1932 roku w Żmigrodzie Nowym na Podkarpaciu. Należał do pokolenia, którego dzieciństwo narażone było na okrucieństwa związane z agresją Niemiec i ZSRR w 1939 roku.  W 1950 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie. Wybrał świadomie służbę żołnierską w Wojsku Polskim. Na ponad 40 lat Jego dojrzałego życia złożyły się kolejno: służba w batalionie piechoty morskiej, kształcenie w szkole oficerskiej i w dwóch akademiach wojskowych oraz ofiarna służba Ojczyźnie na wielu stanowiskach dowódczych i sztabowych w Nysie, Opolu i  Żaganiu, w Śląskim i Warszawskim Okręgach Wojskowych.
   W 1973 roku dowodzony przez niego 10 pcz 10 Sudeckiej DPanc. w Opolu został uznany za „Najlepszy Pułk 30-lecia Wojska Polskiego”. Dowodzona przez niego 11. DPanc. im. Jana Sobieskiego w Żaganiu 5 razy zdobyła tytuł „Przodującego Związku Taktycznego WP”. Po służbie w jednostkach Śląskiego Okręgu Wojskowego gen Matusz był zastępcą dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego ds. liniowych i szefem sztabu tego Okręgu oraz komendantem Centrum Doskonalenia Oficerów w Rembertowie.
Służył też w IC MON będąc szefem GZSB i szefem Inspekcji Sił zbrojnych.  
W 1993 roku, pożegnany przez ministra Obrony Narodowej, doktora Janusza Onyszkiewicza przeszedł na zasłużoną emeryturę. Najbardziej trudnym epizodem jego służby było dowodzenie 11. Dpanc – w poczuciu współodpowiedzialności za Polskę zagrożoną obcą interwencją wojskową ze wschodu, południa i zachodu, w niezwykle trudnym okresie burzliwych przemian społeczno-ustrojowych (koniec lat siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych). Zagrożenie mogło się zakończyć tragedią być może większą niż ta, którą obecnie przeżywa Ukraina.

 Za wieloletnie zasługi dla Ojczyzny i jej Sił Zbrojnych w 1979 r. wówczas pułkownik Matusz został mianowany na pierwszy stopień generalski. Był wyróżniony kilkunastoma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Najwyższe z nich to krzyże Orderu Odrodzenia Polski: Kawalerski, Oficerski i Komandorski.

Pogrzeb generała Matusza odbył się w dniu 10 stycznia 2023 roku.
Żegnały go – obok rodziny – delegacje żołnierskie oraz liczne grono kolegów i przyjaciół. W ich imieniu zmarłego pożegnał gen. dyw. dr Franciszek Puchała. Koledzy generałowie z Klubu Generałów i Admirałów RP zaciągnęli wartę honorową przy jego urnie. W uroczystości pogrzebowej wystąpiły poczty sztandarowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Polskich Spadochroniarzy.
Po mszy żałobnej w Kościele pw. św. Anny urna z prochami zmarłego została odprowadzona  na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w warszawskim Wilanowie.
Klub Generałów i Admirałów RP ze smutkiem żegna gen. bryg. Bolesława Matusza oddając mu najwyższą cześć i uznanie dla jego życiowych dokonań.


„Bolesławie, nieodżałowany Kolego i niezłomny Żołnierzu naszej Ojczyzny,
 pozostajemy wierni pamięci Twoich osiągnięć i zasług. Spoczywaj w spokoju.
Cześć twojej Pamięci!”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Odeszli