Klub Generałów

Rocznica wyzwolenia Warszawy – styczeń 2023 r.

W dniu 17.01.2023 r. delegacja Klubu Generałów i Admirałów RP  złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza z okazji 78. rocznicy wyzwolenia naszej stolicy – Warszawy.
W uroczystości uczestniczyło około 40 delegacji ze stowarzyszeń – głównie byłych żołnierzy, klubów i organizacji poza rządowych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Związku Żołnierzy WP płk Marek Bielec, a Członkowie Związku: płk Henryk Budzyński i płk Stanisław Kalski sprawnie kierowali przebiegiem uroczystości.
Z ubolewaniem należy stwierdzić, że w uczczeniu tej znamienitej rocznicy zabrakło przedstawicieli resortu ON i władz stołecznych. 

Delegacja Klubu GiA RP składa wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Od lewej: gen. dyw. Jerzy Słowiński – prezes Klubu, gen. bryg. Stanisław Świtalski –
nestor Klubu
(jeden z członków założycieli Klubu), gen. bryg. Władysław Saczonek – wiceprezes Klubu.