Klub Generałów

List otwarty Klubu Generałów i Admirałów RP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP

Załączniki 1

Załącznik 2