Klub Generałów

Spotkanie Klubu Generałów i Admirałów RP z posłami Platformy Obywatelskiej (PO) – marzec 2023 r.

I.W  dniu 29.03.2023r. odbyło się spotkanie z posłami PO – Borysem Budką i Tomaszem Siemoniakiem. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Klubu G i A RP oraz zaproszeni przedstawiciele klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych (FSSM).

II. Dialog z liderami partii politycznych Klub G i A RP traktuje jako możliwość przedstawienia politykom naszych argumentów i poznania ich opinii do wnoszonych spraw. Z naszej strony jest to także próba szukania sojuszników do naprawy szeroko rozumianych spraw bezpieczeństwa narodowego i relacji władz państwowych ze środowiskiem weteranów służby wojskowej.

III. Należy stwierdzić z perspektywy minionego czasu, że każda ekipa polityczna sprawująca władzę od początku transformacji ustrojowej w naszym państwie „ ma coś na sumieniu”. Jedni dostrzegają popełnione błędy i wykazują wolę ich naprawy, inni  tego nie dostrzegają. Politycy aktualnie sprawujący władzę, w sprawach obronności i bezpieczeństwa państwa, a także budowania relacji z weteranami służby wojskowej RP dokonali spustoszenia jakiego wcześniej nie znaliśmy. Takich praktyk nie widzimy w żadnym państwie NATO!

IV. Podczas spotkania z posłami PO Członkowie Klubu i innych stowarzyszeń uczestniczących odnieśli się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej Polski. Szczególnie akcentowali:  powstanie „rowu” między kadrą w czynnej służbie i w rezerwie;  niewłaściwą interpretację prawdy historycznej;  krzywdzącą  ustawę represyjną; fałszywą, elektroniczną propagandę i „fake newsy” o  opozycji i „komunistycznych generałach”.

V.  Wystąpienia naszych kolegów spotkały się z pozytywnym odbiorem kierownictwa PO. Wypowiedzi Posłów – prezentowane ich stanowisko, były ogólnikowe i nie miały jednoznacznej deklaracji programowej, prowadzącej do eliminacji patologii po wygranych wyborach.

VI. Dostrzegając pozytywy złożyliśmy ofertę współpracy w sprawach dotyczących obronności kraju i bezpieczeństwa narodu oraz naprawy relacji organów władzy ze środowiskiem weteranów służby wojskowej, by wyeliminować moralne represje wobec kadry w rezerwie. Stanowimy liczną grupę społeczną w naszym państwie i chcemy być potrzebni wnosząc nasz wkład w dorobek RP.

VII. Ogólna wiedza polityków wszystkich ugrupowań dotycząca znajomości spraw naszego środowiska jest powierzchowna. Przedstawione sprawy przez naszych Kolegów miały charakter profesjonalny i przekonywujący, że jesteśmy ekspertami w  problematyce obronności. Należy sądzić, że może to stanowić cenną wiedzę dla odpowiedzialnych polityków.