Klub Generałów

Spotkanie z Prezesem NIK – maj 2023 r.

     W dniu 26.05.2023 r. odbyło się spotkanie członków Klubu Generałów i Admirałów RP z prezesem NIK Marianem Banasiem. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele innych stowarzyszeń  służb mundurowych .  
W pierwszej części spotkania prezes Banaś przedstawił  aktualną sytuację ekonomiczną kraju skupiając się głównie na sprawach realizacji budżetu, w tym zwłaszcza wydatków pozabudżetowych. Poruszył także wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu obronnego państwa, w tym relacji między wojskowymi organami dowodzenia a cywilnymi ogniwami Ministerstwa Obrony Narodowej – w kontekście afery bydgoskiej. Stwierdził, iż sprawa ta leży w sferze zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli, a stosowne wnioski zostaną przedstawione w najbliższym czasie.
W dalszej części spotkania odbyła się ożywiona dyskusja. Uczestnicy spotkania zadali szereg interesujących pytań, na które prezes Banaś odpowiadał w sposób niezwykle  treściwy i wyczerpujący.
Na zakończenie spotkania prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński podziękował gościowi za ogromnie ciekawe spotkanie i wręczył mu okolicznościowy upominek.