Klub Generałów

Spotkanie z wicemarszałkiem Senatu RP – czerwiec 2023 r.

W dniu 07.06.2023r. Członkowie Klubu Generałów i Admirałów RP oraz zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych i innych organizacji służb mundurowych spotkali się z wicemarszałkiem Senatu RP Michałem Kamińskim. Spotkanie wynikało z „Planu zamierzeń Klubu G i A RP na 2023r.”
Na wstępie wicemarszałek Kamiński dokonał szerokiego wprowadzenia, w ramach którego poruszył następujące problemy:

  • wyczerpująca ocena sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej naszego państwa;
  • odniesienie się do przyszłych wyborów – ani opozycja, ani partia rządząca nie mogą dzisiaj przesądzić, kto zdobędzie władzę w Polsce;
  • opozycja miałaby zdecydowanie większe możliwości pod warunkiem ściślejszego zjednoczenia się do czasu wyborów;
  • PIS samodzielnie nie jest w stanie wygrać wyborów, ale może wejść w koalicję z Konfederacją, co może dać mu przewagę i w konsekwencji utrzymanie władzy;
  • większość Polaków chce ograniczenia roli Kościoła w państwie;
  • w polityce międzynarodowej partia rządząca uwypukla rolę Niemiec zarówno w ramach UE jak i NATO, budując na tym narrację w trakcie kampanii wyborczej.

W dalszej kolejności rozwinęła się dyskusja, a pytania i wypowiedzi uczestników spotkania wyrażały ogromną troskę o przyszłość państwa. Wśród poruszanych zagadnień dominowały:

  • potrzeba utrzymania sojuszy z UE i NATO jako gwarantów naszego bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego;
  • konieczność przywrócenia należnych praw godnościowych i honorowych żołnierzom rezerwy (np. pochówek z asystą honorową,  likwidacja ustawy „dezubekizacyjnej” drastycznie obniżającej emerytury wielu funkcjonariuszy);
  • istnieje potrzeba stworzenia prawnego zobowiązania MON w zakresie współpracy oraz sprawowania opieki wobec stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych.

Na wszystkie zadawane pytania wicemarszałek Kamiński odpowiadał niezwykle treściwie i wyczerpująco.
Na zakończenie spotkania prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński podziękował gościowi i wręczył mu okolicznościowy upominek.