Klub Generałów

Żołnierski apel u progu kampanii wyborczej – sierpień 2023 r.