Klub Generałów

Odwiedzenie grobu gen. dyw. arcybiskupa Mirona – lipiec 2023 r.

W dniu 20 lipca br. gen. bryg. dr Andrzej Lewandowski odwiedził grób gen. dyw. arcybiskupa Mirona ordynariusza prawosławnego WP, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Grób znajduje się w podziemiach Monastyru w Supraślu.