Klub Generałów

Stanowisko Klubu wobec dymisji generałów

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec dymisji
szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów SZ

          My generałowie i admirałowie, zrzeszeni w Klubie Generałów i Admirałów RP, wyrażamy stanowczy protest przeciwko angażowaniu przez partie polityczne Wojska Polskiego do kampanii wyborczej. Opowiadamy się za konstytucyjnym obowiązkiem zachowania przez Siły Zbrojne neutralności w sprawach politycznych. Potępiamy fakt odtajnienia dokumentów, które ujawniają założenia strategicznej obrony państwa.
          Siły Zbrojne, zgodnie z Konstytucją RP, podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Oznacza to, że minister Obrony Narodowej sprawuje funkcje cywilnej kontroli i administracji. Sfera dowodzenia wojskiem pozostaje w wyłącznej  gestii dowódców wojskowych. Minister Obrony Narodowej nie może i nie powinien ingerować w proces dowodzenia.
          Ubolewamy, iż obecny stan upolitycznienia Wojska Polskiego, brak poszanowania dowódczego profesjonalizmu, naruszania zasad i kompetencji najważniejszych dowódców wojskowych, a także przejmowanie przez osoby cywilne Ministerstwa Obrony Narodowej bezpośredniego dowodzenia wojskami, znacząco obniża autorytet oraz morale Sił Zbrojnych RP i stawia nas w złym świetle wobec naszych sojuszników w  NATO.
          Żołnierz w mundurze nie może być tłem lub inscenizacją prowadzonej kampanii  wyborczej przez partie polityczne. Piknik wojskowy powinien promować wojsko, a nie kandydata partyjnego startującego w wyborach.
          Z zażenowaniem obserwujemy toczącą się dyskusję w związku z dymisją szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z oburzeniem przyjmujemy wypowiedzi ministra Obrony Narodowej znieważające obu generałów, a także generałów kandydujących w demokratycznych wyborach.

          Zwracamy się do gen. Rajmunda Andrzejczaka – szefa Sztabu Generalnego WP  i gen. Broni Tomasza Piotrowskiego – Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ze słowami żołnierskiego wsparcia. Dobrze służyliście Rzeczypospolitej Polskiej. 

Klub Generałów i  Admirałów RP