Klub Generałów

Spotkanie noworoczne

           W dniu 9 stycznia br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego miało miejsce koleżeńskie spotkanie noworoczne Klubu Generałów i Admirałów RP. Prócz członków Klubu wzięli w nim udział zaproszeni goście, wśród nich m.in. :
– Podsekretarz Stanu w ministerstwie ON Stanisław Wziątek;
– Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Członek honorowy Klubu GiA RP;
– Prezes honorowy Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza;
– Członkowie honorowi Klubu:
               gen. broni dr Lech Konopka,
               gen. dyw. dr Franciszek Puchała,
               przedstawiciel Grupy Bumar-Elektronika (PIT-RADWAR) Zygmunt Dębiński;
-Przedstawiciele stowarzyszeń generałów służb mundurowych:
               Policji RP,
               Straży Granicznej,
               Państwowej Straży Pożarnej.

          Spotkanie rozpoczął prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który po powitaniu przybyłych gości i licznie zgromadzonych kolegów generałów podkreślił, że spotykamy się w nowych uwarunkowaniach sytuacji społeczno-politycznej w kraju, które rzutować będą na dalszą działalność Klubu oraz dają nadzieję i napawają wielkim optymizmem na najbliższą przyszłość. Następnie złożył zebranym oraz ich najbliższym serdeczne życzenia noworoczne i zaprosił na kolejne zamierzenie wieczoru, którym był koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
         Na początku Zespół wykonał  Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego (Marsz Pierwszej Brygady), którą wysłuchano zgodnie z ceremoniałem wojskowym w postawie stojąc, a następnie  znane i lubiane pieśni i piosenki żołnierskie. Były one przyjmowane owacyjnie przez uczestników spotkania.
          Na zakończenie koncertu zabrał głos minister Stanisław Wziątek, który podziękował wykonawcom za wspaniały występ. Podkreślił, że koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego na spotkaniu Klubu Generałów i Admirałów RP stanowi widomy znak przemian zachodzących w relacjach między Ministerstwem Obrony Narodowej i stowarzyszeniami żołnierskimi, wśród nich szczególnie z Klubem Generałów i Admirałów RP skupiającym najbardziej doświadczonych byłych dowódców naszego wojska, którym ciągle leży na sercu stały rozwój Sił Zbrojnych i obronność RP. Korzystanie z tego doświadczenia wpłynie z pewnością na podniesienie sprawności funkcjonowania całego systemu obronnego państwa.
Minister Wziątek złożył także zebranym najlepsze życzenia noworoczne.
          Dalsza część spotkania przebiegła w miłej koleżeńskiej atmosferze, której sprzyjało urozmaicone menu serwowane przez restaurację „ELITA”  z m. Otrębusy.