Klub Generałów

Spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych

      W dniu 09.02.2024r. z inicjatywy prezesa Klubu Generałów i Admirałów RP odbyło się na terenie SGGW spotkanie wiodących stowarzyszeń wojskowych.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:

 • Klub  Generałów i Admirałów RP
  gen. dyw. Jerzy Słowiński oraz generałowie: Władysław Saczonek, Sławomir Dygnatowski, Tadeusz Wilecki, Janusz Jakubowski
  i wce adm. Marek Toczek;
 • Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP
  płk dypl.  Zdzisław Przeszłowski;
 • Federacja Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP
  płk dypl. Henryk Budzyński;
 • Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
  gen. bryg. Stefan Czmur;
 • Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Klub Generałów Lotnictwa.
  gen. bryg. pil. Roman Harmoza;
 • Stowarzyszenie Oficerów MW RP
  kmdr Stanisław Teichert;
 • Stowarzyszenie „Sowa”
  płk Zbigniew Chąciak; 
 • Stowarzyszenie ŻW „Żandarm”
  płk mgr inż. Bogusław Kalwas;
 • Związek Żołnierzy WP
  płk mgr Marek Bielec;
 • Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców
  gen. dyw. Piotr Czerwiński.

      Celem spotkania było określenie zasadniczych problemów dotyczących współpracy stowarzyszeń wojskowych z Ministerstwem Obrony Narodowej, a także oczekiwań w zakresie poprawy opieki zdrowotnej emerytów i weteranów wojskowych oraz ich rodzin.
W czasie spotkania zostały opracowane i podpisane przez przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń pisma dotyczące powyższych zagadnień, skierowane na ręce:

 • Pana Cezarego Tomczyka
  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
  (dwa pisma);
 • Pana Stanisława Wziątka
  Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Obrony Narodowej.

——————————–
Pisma (zamieszczone poniżej) zostały przesłane do adresatów.