Klub Generałów

Odszedł na wieczną wartę…

Dnia 1 kwietnia br. zmarł nagle gen. bryg. Alfons Kupis.

         

Alfons Stefan Kupis urodził się 23 lipca 1940 r. w Pyszkowie.
          Służbę wojskową rozpoczął w roku 1959 jako podchorąży Oficerskiej szkoły Artylerii w Toruniu. Promowany na porucznika został w roku 1962. Stanowisko dowódcy plutonu dywizjonu szkolnego objął w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Orzyszu. Na stopień porucznika został awansowany w 1965 roku. Dwa lata później dowodził baterią szkolną tegoż dywizjonu COSWRiA. Stopień kapitana otrzymał w 1969 roku.
          Od 1972 do 1976 był słuchaczem Akademii Wojskowej Artyleryjskiej ZSRR w Leningradzie. W tym czasie awansował na majora. Uczelnię ukończył ze złotym medalem.  Po ukończeniu akademii służył w 32. Brygadzie Rakiet Operacyjno-Taktycznych w Orzyszu początkowo jako dowódca dywizjonu rakietowego, następnie jako zastępca dowódcy brygady ds. liniowych, a od 1983 roku jako dowódca brygady. Jednostka dowodzona przez niego została trzykrotnie wyróżniona przez ministra ON tytułem przodującej brygady Wojska Polskiego. W 1978 roku awansowany został na podpułkownika, a w 1983 na pułkownika.
          Był absolwentem Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Sztabu Generalnego, które ukończył w 1980 roku.
          W roku 1986 przeszedł do Dowództwa WOW na stanowisko dowódcy Wojsk Rakietowych i Artylerii, a następnie szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii. Od 1991 roku kierował Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Warszawie.
          W 1993 roku wyznaczony został na komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. W tym samym roku był awansowany na generała brygady. Zawodową służbę wojskową zakończył 24 lipca 2000 roku.
          Za swą działalność służbową został uhonorowany licznymi  odznaczeniami. Otrzymał m.in.:

  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski;
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • Złoty Krzyżem Zasługi.

          Uroczystości pogrzebowe gen. Kupisa miały miejsce w dniu 9 kwietnia br. w Warszawie. Rozpoczęły się nabożeństwem żałobnym w Katedrze Polowej Wojska, podczas którego w imieniu Klubu Generałów i Admirałów RP pożegnał zmarłego gen. dyw. dr Franciszek Puchała. Wartę honorową przy trumnie zaciągnęli generałowie: Sławomir Dygnatowski, Stanisław Filipiak, Zdzisław Graczyk, Jerzy Paszkowski, Władysław Saczonek, Stanisław Świtalski i Zbigniew Zalewski.     
          Po zakończeniu uroczystości w Katedrze Polowej WP jej uczestnicy przejechali na cmentarz, gdzie nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
Gen. bryg. Alfons Kupis spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie..

                                          „Cześć Jego pamięci”