Klub Generałów

Realizacja postulatów – maj 2024r.

     W nawiązaniu do działań podejmowanych przez Klub Generałów i Admirałów RP  zarówno samodzielnie:
         – spotkanie Klubu z Rzecznikiem Praw obywatelskich w dniu 22.09.2022 r.;
         – List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 1.03. 2023 r.;
jak i w porozumieniu z innymi wiodącymi stowarzyszeniami zrzeszającymi weteranów służby wojskowej:
         – Pismo do Cezarego Tomczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dn. 9.02.2024 r.;
         – Pismo do Stanisława Wziątka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dn. 9.02.2024 r.
informujemy, iż zostały w pełnym zakresie zrealizowane nasze postulaty dotyczące   organizacji pogrzebów z udziałem wojskowej  asysty honorowej, czego potwierdzeniem jest wydanie przez Ministra Obrony Narodowej Decyzji nr 32/MON z dnia  25 kwietnia 2024 r. ( jej treść zamieszczona poniżej).

Zarząd Klubu Generałów i Admirałów RP