Klub Generałów

10 rocznica śmierci gen. Jaruzelskiego – maj 2024r.

          W dniu 25.05.2024r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na grobie śp. generała Wojciecha Jaruzelskiego, w 10-tą rocznicę jego śmieci. Wzięli w niej udział: b. premier RP L. Miller, b. minister SWiA J. Janik, b. z-ca ministra ON J. Zemke, córka Generała Monika Jaruzelska z synem Gustawem, liczni przedstawiciele organizacji polityczno-społecznych, generałowie Klubu GiA RP, oficerowie różnych rodzajów wojsk i służb oraz koledzy i przyjaciele zmarłego.
          Uroczystość prowadził prezes Klubu GiA RP gen. dyw. Jerzy Słowiński. W  krótkim wystąpieniu przedstawił on życiorys Generała, przebieg jego służby i udział w walkach podczas II wojny światowej.
          Prof. J. Wiatr omówił okres współpracy z generałem Jaruzelskim na szczeblu państwowym, a córka Generała podziękowała za organizację i oddanie czci jej ojcu. W imieniu b. prezydenta RP A. Kwaśniewskiego wiązankę złożył K. Janik.
          Następnie w hotelu „Gromada” w śródmieściu Warszawy odbyła się konferencja naukowa na temat ” Wojciech Jaruzelski polityk, żołnierz, człowiek”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Aleksandra Kwaśniewskiego Amicis Europae, Fundacja Promocji Wiedzy Społecznej ARYSTOTELES, Klub GiA RP i Stowarzyszenie POKOLENIA. Uczestniczyli: członkowie licznych stowarzyszeń, współpracownicy Generała i politycy III RP. Konferencję prowadził b. prezydent RP  Aleksander Kwaśniewski. Referaty naukowe wygłosili: profesorowie: J. Wiatr, J. Reykowski, J. Jaskiernia, K. Łastawski, dr. G. Zmarzliński i Adam Michnik. Po dyskusji i podsumowaniu odbył się  wspólny obiad uczestników konferencji.