Klub Generałów

101. rocznica urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego

          W dniu 6.07.2024r. delegacja Klubu w składzie generałowie: J. Słowiński – prezes, W. Saczonek – wiceprezes i L. Ulandowski – członek Komisji Rewizyjnej złożyła kwiaty na grobie gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Wojskowych Powązkach w 101. rocznicę urodzin.
W uroczystości uczestniczyli także weterani i kombatanci koła nr 6 Związku Żołnierzy WP.
          Rodzina Generała wyraziła wdzięczność i pisemne podziękowanie.