Klub Generałów

Luty – Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej.

W dniu 13 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Generałów Wojska Polskiego z Ministrem Obrony Narodowej panem Tomaszem Siemoniakiem. Ministrowi towarzyszyli: podsekretarz stanu d/s uzbrojenia w Ministerstwie Obrony Narodowej generał broni Waldemar Skrzypczak oraz szef Gabinetu ministra ON płk Piotr Nidecki. W delegacji naszego klubu uczestniczyli gen. broni Józef Flis, Ryszard Olszewski, Zbigniew Zalewski oraz gen. dyw. Jerzy Słowiński oraz gen. bryg. Roman Harmoza i Andrzej Lewandowski.

Spotkanie rozpoczął prezes Klub gen. bryg. pil Roman Harmoza, który przedstawił zadania realizowane przez Klub Generałów WP w 2013 r. oraz podziękował za możliwość kolejnego, drugiego już spotkania z obecnym ministrem ON. Minister obrony pan Tomasz Siemoniak, pozytywnie ocenił dotychczasowe kontakty Ministerstwa Obrony Narodowej  i Klubu Generałów WP, szczególnie w zakresie działalności klubu na rzecz obronności kraju. Następnie zapoznał obecnych z aktualnie realizowanymi zadaniami w resorcie Obrony Narodowej oraz z najważniejszymi zamierzeniami planowanymi do realizacji w 2013 roku.

W dalszej częsci spotkania członkowie klubu w swoich krótkich wystapieniach przedstawili poglądy na temat wdrażanego projektu zmian systemu dowodzenia, technicznej modernizacji sił zbrojnych, problemów opieki nad emerytami wojskowej służby i inne nurtujące nasze środowisko problemy.
M.in. w swoim wystąpieniu gen. broni Zbigniew Zalewski krytycznie odniósł się do sposobu przygotowania reformy struktur dowodzenia i jednocześnie zgłosił wątpliwość co do skuteczności tej reformy oraz jej kosztów ludzkich i finansowych. W podobnym tonie wypowiadali się generałowie Józef Flis i Jerzy Słowiński, podając przykłady reakcji środowisk naukowych  i mediów nt. zmian wprowadzanych w Siłach Zbrojnych.
Generał Ryszard Olszewski podał – jako priorytetową dla Sił Powietrznych – pilną konieczność wyboru i zakupu samolotu szkolno-bojowego oraz trenażera do szkolenia obsług  samolotów CASA.
Generał Lewandowski zaś w swoim wystąpieniu przedstawił konieczność budowy w ramach programu „Tarcza Polski” przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu – głównie w oparciu o polski przemysł obronny. Wskazał także na potrzebę dokonania zmian w programie dotyczącym dostaw rakiet bliskiego zasięgu.
Wystąpienia członków Klubu zakończył prezes Klubu poruszając sprawy bytowe środowiska wojskowego. W swym wystąpieniu m.in. podał kilka przykładów świadczących o braku odpowiedniej opieki lekarskiej dla kombatantów i weteranów oraz emerytów wojskowych, a także zapoznał ministra z projektem budowy „Domu Seniora”.  Wskazał również na potrzebą podpisania porozumienia „O dalszej współpracy między MON a Klubem Generałów WP ”

Spotkanie zakończyło się wymianą okolicznościowych upominków i wspólnym zdjęciem.