Klub Generałów

Luty – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 21.02.2013 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 21 lutego 2013 roku odbyło się kolejne zebranie członków klubu.
W zebraniu uczestniczyło 41 członków oraz zaproszony gość, którym był gen. dyw. dr Bogusław Pacek komendant – rektor Akademii Obrony Narodowej, a jednocześnie radca Ministra Obrony Narodowej.

Po przywitaniu przez prezesa klubu gen. bryg. pil. Romana Harmozę gościa i zebranych członków oraz zapoznaniu z przebiegiem zebrania głos zabrał gen. dyw. Bogusław Pacek. Przedstawił on aktualny stan szkolnictwa w Siłach Zbrojnych RP oraz plany dotyczące jego reorganizacji. Następnie odpowiadał na pytania związane z tym zagadnieniem, a także sprawami dotyczącymi reformowania systemu dowodzenia. Pytania zadawali m.in. generałowie: Józef Flis, Roman Misztal, Franciszek Puchała i inni.
Na zakończenie tej części spotkania prezes podziękował generałowi Packowi za spotkanie i wręczył okolicznościowe upominki.

W drugiej części zebrania generał Roman Harmoza przedstawił szczegółowo przebieg spotkania z Ministrem Obrony Narodowej, a także wyjaśnił przyczyny dyskusji oraz  nieuprawnionych ocen i opinii dotyczących tego spotkania. Uzupełnił to wystąpienie gen. broni Zbigniew Zalewski, który przedstawił zebranym tezy swojego wystąpienia u ministra ON, dotyczące w szczególności reformowania struktur dowodzenia SZ RP.
W tej części poruszano również sprawy związane z zamierzeniami planowanymi w najbliższych miesiącach,  w tym włączenia się Klubu w obchody 90-lecia urodzin generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na ten temat głos zabierali m.in. generałowie Stanisław Świtalski i Franciszek Puchała.

Zebranie zakończyło się uroczystym wręczeniem dostojnemu jubilatowi – gen. bryg. Henrykowi Andrackiemu okolicznościowego ryngrafu z okazji 80 – lecia urodzin.

„Sto lat drogi Jubilacie.”

UWAGA:
szczegóły dotyczące spotkania z Ministrem Obrony Narodowej oraz wyjaśnienia kontrowersji, jakie wynikły po tym spotkaniu, zostały zamieszczone przez gen. bryg. Andrzeja Lewandowskiego w zakładce „Opinie, poglądy, publikacje” (poz. 22).