Klub Generałów

Styczeń – Inauguracyjne zebranie członków Klubu Generałów WP

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 24.01.2013 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie członków Klubu, w którym uczestniczyło 36 członków. Zebranie rozpoczął zastępca prezesa klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski, który serdecznie przywitał wszystkich przybyłych, a szczególnie gen. broni w st. spocz. Józefa Użyckiego, który miał zaprezentować… Czytaj dalej Styczeń – Inauguracyjne zebranie członków Klubu Generałów WP

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Grudzień – Doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów WP

17 grudnia 2013 r. w sali reprezentacyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczyło 41 członków oraz zaproszeni goście. Na początku spotkania prezes klubu gen. bryg pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez klub w mijającym roku podkreślając znaczenie najważniejszych z nich, do których należały spotkanie członków klubu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim oraz podpisanie porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Grudzień – Spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

10 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP Pana Jerzego Wenderlicha z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych: prezydentem Federacji kol. Zdzisławem Czarneckim i prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszkiem Puchałą. Marszałkowi towarzyszył zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Poseł Stanisław Wziątek. W trakcie spotkania omówiono cele… Czytaj dalej Grudzień – Spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Listopad – Zebranie członków Klubu Generałów WP.

Zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 r. w dniu 21 listopada odbyło się kolejne spotkanie członków klubu. Uczestniczyło w nim 30 generałów, a zebranie pod nieobecność prezesa  prowadził jeden z jego zastępców gen. bryg. Andrzej Lewandowski.Na wstępie prowadzący przedstawił przybyłego na zebranie gościa – prezesa Federacji  Służb Mundurowych inspektora Zdzisława Czarneckiego.… Czytaj dalej Listopad – Zebranie członków Klubu Generałów WP.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Październik – Wizyta członków Klubu Generałów WP na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach.

 24 października 2013 roku delegacja Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Marian Sobolewski, Stanisław Stańko i Janusz Jakubowski. Odwiedziliśmy ponad 8o grobów, w tym m.in. groby generałów: Stanisława Skalskiego, Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora,… Czytaj dalej Październik – Wizyta członków Klubu Generałów WP na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Październik – Obchody 70. rocznicy Bitwy pod Lenino.

W dniu 10 października 2013 r. pod Pomnikiem Kościuszkowców na warszawskiej Pradze, z okazji 70 rocznicy bitwy pod Lenino, odbyła się uroczystość składania wieńców i wiązanek kwiatów.  Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki dziedziczącej tradycje bojowe 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki oraz poczty sztandarowe Koła Nr 28 Związku… Czytaj dalej Październik – Obchody 70. rocznicy Bitwy pod Lenino.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Wrzesień – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP.

Zgodnie z uchwałą Rady Klubu z 5 sierpnia 2013 roku w dniu 26 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Uczestniczyło w nim 42 członków klubu, co umożliwiło przeprowadzenie tego przedsięwzięcia w pierwszym terminie. Było ono poświęcone ocenie działalności w minionej kadencji oraz wyborowi władz klubu na nową kadencję.Na wstępie prezes klubu gen. bryg.… Czytaj dalej Wrzesień – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Wrzesień – Urodziny gen. dyw. Wacława Szklarskiego.

Członek naszego Klubu gen. dyw. w st. spocz. Wacław Szklarski w dniu 25. września br. obchodził osiemdziesiąte ósme urodziny, a dwa dni później imieniny.Z tej okazji chorego (niewidomego) Jubilata odwiedzili najbliżsi koledzy: gen. dyw. Mieczysław Dachowski i gen. bryg. Stanisław Świtalski. Złożyli oni szacownemu jubilatowi w imieniu Rady i członków Klubu Generałów WP najserdeczniejsze życzenia,… Czytaj dalej Wrzesień – Urodziny gen. dyw. Wacława Szklarskiego.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Wrzesień – Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

19 września 2013 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski spotkał się z członkami Klubu Generałów Wojska Polskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w Belwederze, a głównym pomysłodawcą i organizatorem tego spotkania był członek naszego klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński. Prezydentowi towarzyszyli: sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej i dyrektor departamentu Zwierzchnictwa… Czytaj dalej Wrzesień – Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Wrzesień – Podpisanie porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.

18 września 2013 roku w siedzibie Ministra Obrony Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego.Ministrowi ON towarzyszyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia generał Waldemar Skrzypczak, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk Jerzy Gutowski oraz dyrektor Gabinetu Ministra ON płk Piotr Nidecki.… Czytaj dalej Wrzesień – Podpisanie porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Wrzesień – Wizyta członków Klubu Generałów Wojska Polskiego na XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

W dniu 3 września 2013 roku kilkunastu członków Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziło Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.Dzień wcześniej na zaproszenie Dyrektora Generalnego „Bumar Amunicja” pana mgr inż. Waldemara Skowrona odwiedziliśmy wiodący zakład tej dywizji, a mianowicie „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. W pierwszej kolejności przedstawiciele zakładu reprezentujący różne działy  produkcyjne, zapoznali nas z zadaniami oraz z historią… Czytaj dalej Wrzesień – Wizyta członków Klubu Generałów Wojska Polskiego na XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Czerwiec – Nadanie imienia Placu gen. Stanisława Czepielika na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.

Z inicjatywy Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych oraz koła nr 36 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 24 czerwca 2013 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, odbyły się uroczystości nadania nazwy jednemu z placów. Procedury przygotowawcze rozpoczęły się ponad rok temu i po akceptacji przez dowódcę Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewa Głowienkę i wyrażeniu zgody… Czytaj dalej Czerwiec – Nadanie imienia Placu gen. Stanisława Czepielika na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Czerwiec – Wizyta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

20 czerwca 2013r. miała miejsce wizyta członków Klubu Generałów WP w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Była ona związana z jubileuszem 60-lecia ITWL.Przybyłych generałów przywitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik. Spotkanie poprowadził były komendant Instytutu gen. bryg. prof.  dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, który pracuje w ITWL 57 lat i –  jak… Czytaj dalej Czerwiec – Wizyta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Maj – Konferencja nt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności państwa”.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć…” w dniach 21-23.05.2013r. miał miejsce wyjazd grupy generałów do ośrodka szkoleniowego „Kiekrz” k/Poznania, na konferencję nt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności Państwa”.Konferencji przewodniczył prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, a uczestniczyli w niej generałowie broni Józef Flis, Zbigniew Nowak, Ryszard Olszewski,  gen. dyw. Leszek Chyła, Zbigniew… Czytaj dalej Maj – Konferencja nt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności państwa”.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Kwiecień – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 18.04.2013 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 18 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne zebranie członków klubu.W zebraniu uczestniczyło 27 członków oraz zaproszeni goście, którymi byli:– były wicepremier rządu RP prof. Grzegorz Kołodko;– prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko. Po przywitaniu przez prezesa klubu gen. bryg. pil. Romana Harmozę gości… Czytaj dalej Kwiecień – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 18.04.2013 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Marzec – Spotkanie wielkanocne.

W dniu 26 marca 2013 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 38 jego członków. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Mołdawska-Ujazdowska”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: –         gen. dyw. Andrzej Malinowski – zastępca dowódcy … Czytaj dalej Marzec – Spotkanie wielkanocne.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Luty – Jubileusz 90-lecia generała brygady profesora Norberta Michty.

 26 lutego 2013 roku w siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyła się uroczystość jubileuszu 90-lecia urodzin gen. bryg. prof. Norberta Michty. W uroczystości uczestniczyło  ponad 40 gości,  w tym prezes Związku Kombatantów RP i BWP płk inż. Henryk Strzelecki, zastępca prezesa Klubu Generałów WP gen. bryg. Andrzej Lewandowski, członek naszego Klubu gen.… Czytaj dalej Luty – Jubileusz 90-lecia generała brygady profesora Norberta Michty.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Luty – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 21.02.2013 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 21 lutego 2013 roku odbyło się kolejne zebranie członków klubu.W zebraniu uczestniczyło 41 członków oraz zaproszony gość, którym był gen. dyw. dr Bogusław Pacek komendant – rektor Akademii Obrony Narodowej, a jednocześnie radca Ministra Obrony Narodowej. Po przywitaniu przez prezesa klubu gen.… Czytaj dalej Luty – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 21.02.2013 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum

Luty – Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej.

W dniu 13 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Generałów Wojska Polskiego z Ministrem Obrony Narodowej panem Tomaszem Siemoniakiem. Ministrowi towarzyszyli: podsekretarz stanu d/s uzbrojenia w Ministerstwie Obrony Narodowej generał broni Waldemar Skrzypczak oraz szef Gabinetu ministra ON płk Piotr Nidecki. W delegacji naszego klubu uczestniczyli gen. broni Józef Flis, Ryszard Olszewski, Zbigniew… Czytaj dalej Luty – Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2013, Archiwum