Klub Generałów

Kwiecień – Spotkanie wielkanocne.

11 kwietnia 2014 r. w siedzibie Związku Kombatantów RP i BWP, odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne członków Klubu Generałów WP.
W spotkaniu uczestniczyło 35 członków klubu oraz zaproszeni goście w osobach:
– wiceprezes Stowarzyszenia  Generałów Policji nadispektor w st. spocz. Adam Rapacki,
– Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Piotr Lis,
– zastępca Dowódcy Generalnego gen. dyw. Jerzy Michałowski,
– przedstawiciel biskupa polowego WP ks. ppłk Mirosław Biernacki.

Spotkanie rozpoczął prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał przybyłych i złożył wszystkim członkom klubu, w tym nieobecnym, serdeczne życzenia  świąteczne. Następnie ks. ppłk  Biernacki przekazał życzenia od biskupa polowego WP, poświecił przygotowane potrawy i zaprosił do wspólnej modlitwy.
W dalszej kolejności głos zabierali pozostali goście, którzy w imieniu swoich przełożonych wyrazili podziękowanie członkom klubowi za aktywność i zaangażowanie w działalności pro obronnej oraz przekazali życzenia świąteczne.
Po tym wystąpił członek honorowy klubu dyrektor Zygmunt Dembiński, który również złożył życzenia oraz zaprosił wszystkich członków na 19 kwietnia br. do Starej Miłosnej do siedziby Szwadronu Jazdy Polskiej na tzw. „Dzień Francuski” – imprezę plenerową poświęconą pamięci Napoleona i hrabiny Walewskiej.
Następnie ponownie zabrał głos prezes, który uhonorował niedawnych jubilatów generałów: Józefa  Flisa, Jerzego  Modrzewskiego, Zbigniewa Zieleniewskiego i Jarosława Sielużycki okolicznościowymi medalami klubu, a następnie zaprosił wszystkich do skosztowania tradycyjnych potraw wielkanocnych. Dalsza część spotkania upłynęła na biesiadowaniu, w miłej koleżeńskiej atmosferze.
Na zakończenie sympatycznego, jak zwykle, spotkania zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski przypomniał zebranym przedsięwzięcia planowane w naszym stowarzyszeniu do końca 2014 roku oraz przedstawił wstępny planem zasadniczych zamierzeń na rok 2015.