Klub Generałów

Maj – Zebranie Stowarzyszenia EPAA (Euroean Partnership Air Force Association).

Od kilku lat działa Europejskie Stowarzyszenie Sił Powietrznych skupiające krajowe stowarzyszenia państw NATO. Ostatnie zebranie  EPAA odbyło się w Berlinie w dniach 21 – 22 maja 2014 r. Na zebranie został zaproszony prezes Klubu Generałów WP i Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego
gen. bryg. pil. Roman Harmoza, którego na zebraniu reprezentował gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz.
Obowiązki prezydenta EPAA w kadencji 2013/2014 pełni gen. (r) Iosif Rus (Rumunia). Organizatorami zebrania byli mjr gen. WinfredGrἅger i płk Fritz Thompson.

Zebranie poświęcone było podsumowaniu rocznej działalność EPAA oraz zatwierdzeniu rozliczenia wydatków finansowych, które składają się ze składek członkowskich. Uczestnikom zebrania umożliwiono zwiedzenie wystawy lotniczej ILA.

Polska została zaproszona do EPAA, a przyjęcie może nastąpić na najbliższym zebraniu, które odbędzie się w październiku br. w Bukareszcie.