Klub Generałów

Lipiec – Seminarium n.t.”Wybrane aspekty wzmocnienia zdolności obronnych Polski w aktualnej sytuacji polityczno – militarnej.”

  Prowadzona od wielu miesięcy przez Federację Rosyjską eskalacja zagrożeń na wschodzie Ukrainy, kładzie się cieniem na bezpieczeństwie Europy, w tym Polski i pokazuje, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze.
Identyfikując się z działaniami Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz rządu RP podejmowanymi w zaistniałej sytuacji Klub Generałów WP zorganizował w dniu 3 lipca 2014 roku w Warszawie seminarium n. t.”..Wybrane aspekty wzmocnienia zdolności obronnych Polski w aktualnej sytuacji polityczno – militarnej.”
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, analitycy polityczni i wojskowi, a także inni zaproszeni goście oraz kilkudziesięciu członków naszego klubu.
Z przedstawionych referatów i wystąpień w dyskusji jednoznacznie wynika  konieczność stałego rozwoju i doskonalenia systemu obronnego naszego kraju, a zwłaszcza poprawy zdolności bojowych naszych sił zbrojnych, poprzez permanentne ich wyposażanie w najnowocześniejsze systemy walki.
W czasie dyskusji zgłoszono szereg uwag i propozycji szczegółowych.

Uwaga:

Na podstawie wniosków z seminarium zostało opracowane „Stanowisko Klubu Generałów Wojska Polskiego w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych Polski oraz modernizacji Sił Zbrojnych RP” (zamieszczone w dziale „Opinie, poglądy, publikacje” poz. 38.), które zostało skierowane w dniu 15 lipca 2014 r. do Prezydenta RP oraz innych osób odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo państwa.