Klub Generałów

Zebranie członków Klubu Generałów WP

Zgodnie z „Planem przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2014 rok” w dniu 13 listopada 2014 roku odbyło się zebranie członków Klubu. W zebraniu uczestniczyło 31 generałów.

W pierwszym punkcie zebrania uczestnicy wysłuchali informacji gen. broni Edwarda Pietrzyka, byłego dowódcy Wojsk Lądowych oraz byłego ambasadora RP w Iraku i w Korei Północnej nt. „Sytuacji politycznej i gospodarczej Korei Północnej i perspektyw jej rozwoju”. Wystąpienie generała Pietrzyka wsparte slajdami z Korei Płn. było interesującą lekcją o tym dalekim oraz mało znanym kraju i zostało przyjęte przez zebranych rzęsistymi brawami.

W następnej części spotkania prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza zapoznał uczestników spotkania z pismem wysłanym przez Radę Klubu do Pani Premier Ewy Kopacz oraz do wiadomości wicepremiera i ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. W liście tym przedstawione zostały niektóre kwestie dotyczące modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz problemy, z którymi spotykają  się dziś kombatanci i weterani żołnierskiej służby. W sposób szczególny poruszono  niezwykle bolesny i bulwersujący nasze środowisko problem, powstały w wyniku decyzji ministra ON o Ceremoniale Wojskowym  oraz w sprawie  dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy. Z oburzeniem przyjęto wynikające z tych dokumentów zasady pochówku żołnierzy.
W dyskusji na ten temat wyrażano opinie, że wspomniane decyzje stanowią nie tylko naruszenie elementarnych zasad Konstytucji RP, w tym zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, zakazu stosowania zbiorowej odpowiedzialności, ochrony praw i godności weteranów wojennych, ale także Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Występujący generałowie apelowali do władz klubu o podjęcie wszelkich kroków prawnych w celu przywrócenia dotychczasowych zasad obowiązujących w tym zakresie.
W sprawie tej zabrał m.in. głos gen. dyw. Franciszek Puchała Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który zapoznał kolegów z przygotowanym na ten temat wystąpieniem  tego związku do wicepremiera i ministra Obrony Narodowej.

W dalszej części spotkania prezes Harmoza  zapoznał generałów z przebiegiem spotkania członków Rady Klubu z przedstawicielami stowarzyszeń generałów Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej (komunikat z tego spotkania zamieszczony jest w „Aktualnościach” – poniżej).

Następnie zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski zapoznał z głównymi założeniami przyjętego przez Radę Klubu „Planu zasadniczych przedsięwzięć na rok 2015”.

Na zakończenie zebrania prezes klubu wręczył jubilatom, którzy w ostatnim okresie obchodzili „okrągłe” rocznice urodzin, okolicznościowe medale. Otrzymali je generałowie: Andrzej Tyszkiewicz, Edward Pietrzyk, Zdzisław Graczyk, Leszek Ulandowski, Tadeusz Grabowski, Roman Pusiak, Ryszard Żuchowski i Henryk Mika, Jubileuszowym medalem został też uhonorowany długoletni asystent Rady Klubu st. chor. szt. w st. sp. Marian Gola.

W imieniu wyróżnionych zabrał głos gen. dyw. Zdzisław Graczyk, który wyraził kolegom wdzięczność za pamięć i za sympatyczne suweniry.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2014, Archiwum