Klub Generałów

Spotkanie świąteczno – noworoczne.

19 grudnia 2014 r. w sali reprezentacyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczyło 44 członków oraz zaproszeni goście, wśród nich m. in.:
– Prezes Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej gen. bryg. Tadeusz Frydrych;
– Zastępca prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji gen. bryg. Henryk Tokarski;
– Przedstawiciel biskupa polowego WP ks. płk Krzysztof  Wylężek;
– Honorowy członek  naszego klubu Dyrektor  PIT- RADWAR Zygmunt Dębiński
oraz przedstawiciele wojska z Dowództwa Generalnego RSZ i Sztabu Generalnego WP.

Na początku spotkania  prezes klubu  gen. bryg. pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane  przez klub w  mijającym  roku, podkreślając znaczenie najważniejszych z nich, do których należały: spotkanie członków  klubu  z  szefem Sztabu Generalnego WP,  wyjazd do Jeleniej Góry i Pragi oraz  podpisanie porozumienia z Klubem Generałów Republiki Czeskiej, uczestnictwo w ćwiczeniu, połączonym ze strzelaniami bojowymi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych – Ustka, spotkanie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, tygodniowy pobyt w sanatorium „Wital” w Gołdapi,  wizyta  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod hasłem „Naszym kolegom nasza pamięć”,  spotkanie z przedstawicielami  klubów  generałów  Straży Granicznej, Policji  i Państwowej Straży Pożarnej oraz  wiele innych.
Gen. Harmoza złożył  też życzenia  świąteczne i noworoczne przybyłym gościom  oraz pozostałym  uczestnikom spotkania, a za ich  pośrednictwem  nieobecnym  członkom  naszego  klubu.

Następnie  zabrał głos  ksiądz  płk. Krzysztof  Wylężek, który stwierdził, że z Klubem Generałów WP jest związany od wielu  lat i zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy  oraz  poświęcenia opłatków,  po czym  uczestnicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne, tradycyjnie łamiąc się  opłatkiem.
Po życzeniach i zajęciu miejsc przy stołach  zabierali kolejno głos  zaproszeni goście, w pierwszej kolejności przedstawiciele  wojska. Powiedzieli oni mi.n., że przeprowadzona w 2014 roku restrukturyzacja była wyzwaniem dla wszystkich szczebli dowodzenia, a szczególnie dla nowo utworzonych dowództw i inspektoratów.  Stwierdzili, że nowe struktury dobrze  sobie radzą z nowymi wyzwaniami.  Złożyli oni także  obecnym  serdeczne  życzenia świąteczne i noworoczne.

Po nich wystąpili  przedstawiciele Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz  Stowarzyszenia Generałów Policji, którzy dziękując za zaproszenie deklarowali chęć  dalszej współpracy  z Klubem Generałów WP oraz również złożyli  pozostałym serdeczne życzenia.

Następnie  prezes klubu wręczył jubilatowi gen. dyw. Aleksandrowi Poniewierce okolicznościowy  medal  z okazji 70.  rocznicy urodzin,  życząc wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Dalsza część spotkania przebiegała przy stole zastawionym tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze.

Na zakończenie prezes klubu generał Harmoza  podziękował  uczestnikom  za obecność na  spotkaniu oraz  przypomniał  główne przedsięwzięcia organizowane przez klub w  I kwartału 2015 r.  i zaprosił do udziału w tych przedsięwzięciach.