Klub Generałów

100 lat szanowny Jubilacie !

W dniu 18 sierpnia br. obchodził 90. urodziny gen. bryg. Jerzy Jarosz.

Dla uczczenia tego znamiennego wydarzenia miało miejsce spotkanie szacownego jubilata z przedstawicielami Klubu Generałów i Admirałów RP oraz stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców. Nasz Klub reprezentowała grupa kilkunastu generałów. W czasie spotkania prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński złożył jubilatowi w imieniu wszystkich członków serdeczne życzenia oraz wręczył upominek książkowy ze stosowną dedykacja.
W trakcie spotkania gen. Jarosz dzielił się wrażeniami z czasów swej służby oraz późniejszej działalności, zwłaszcza związanych z powstaniem Klubu Generałów WP. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze.

Gen. bryg. Jerzy Jarosz służbę wojskową pełnił w latach 1949-1992. Zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w siłach zbrojnych, m.in. był dowódcą 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz zastępcą dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Wykonywał również szereg zadań poza granicami kraju: był attache wojskowym w Brukseli (1968-72) oraz dowódcą I zmiany Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Biskim Wschodzie (1973-1974).|
Służbę wojskową zakończył jako pierwszy Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.
Nominację generalską otrzymał w 1978 r.

Generał Jarosz aktywnie działał w pierwszy latach funkcjonowania naszego stowarzyszenia. W 1996 r.  wszedł w skład grupy organizacyjnej Klubu Generałów Wojska Polskiego. Był także  członkiem Rady Klubu I kadencji (1996-1997) – jako skarbnik.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2021