Klub Generałów

Zebranie – luty 2020 r.

W dniu 27 lutego br. odbyło się kolejne zebranie członków Klubu Generałów WP. Głównym punktem zebrania było szkolenie w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w warunkach funkcjonowania Klubu Generałów WP (RODO) przeprowadzone przez Krzysztofa Soję inspektora ochrony danych osobowych  – członka Stowarzyszenia SAB.
Następnie prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński przedstawił wnioski ze spotkań, jakie przeprowadził w ostatnim czasie wspólnie z innymi członkami Rady Klubu z szefami następujących instytucji: FSSM, WSzW, Akademia Sztuki Wojennej, SGGW, ZŻWP, DGW, TARGI KIELCE.
W dalszej części prezes przedstawił nowych członków Klubu, którymi są: gen. broni pil. Sławomir  Dygnatowski, gen. bryg. pil. Mirosław Hermaszewski oraz gen. bryg. Andrzej Danielewski. Każdy z nowych członków krótko przedstawił przebieg swojej służby oraz  sytuację rodziną.
W dalszej kolejności prezes zapoznał zebranych  z uchwałami przyjętymi przez Radę w dniu 27.02.2020r., po czym – w związku z brakiem chętnych do dyskusji na tematy  bieżące – zakończył zebranie.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2020, Archiwum