Klub Generałów

Nadzwyczajne Walne Zebranie – wrzesień 2021r.

W dniu 30 września br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu. Jego zasadniczym celem było nadanie godności Honorowego Prezesa Klubu.

W pierwszej części zebrania miało miejsce spotkanie z liderem ruch „POLSKA 2050” Szymonem Hołownią. W trakcie swego wystąpienia przedstawił on zasadnicze kwestie programu stowarzyszenia, skupiając się głównie  na zagadnieniach intersujących zebranych generałów, w tym zagadnieniach obronności oraz współpracy z byłymi żołnierzami zawodowymi. Podkreślił, że sprawy wojska są mu biskie i dość dobrze znane, jako że jego żona jest oficerem – pilotem samolotów bojowych.
Następnie wywiązała się ożywiona dyskusja. Spotkanie było niezwykle ciekawe i przebiegło w sympatycznej atmosferze.

Szymon Hołownia

W dalszej części  zebrania – już bez obecności gościa – został rozpatrzony wniosek Zarządu o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Klubu  wieloletniemu prezesowi stowarzyszenia gen. bryg. pil. Romanowi  Harmozie. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Ustalono, że oficjalne nadanie tytułu oraz wręczenie stosownego dyplomu nastąpi podczas uroczystych obchodów XXV-lecia Klubu w dniu 8 października br.
Na zakończenie rozpatrzono szereg spraw wewnątrzklubowych. Został przedstawiony nowy członek Klubu, były dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych wiceadmirał Marek Toczek. Omówiono także przebieg oraz sprawy organizacyjne związane z obchodami jubileuszowymi.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2021