Klub Generałów

XXV-lecie Klubu – Październik 2021r.

W dniu 8 października br. obchodziliśmy jubileusz  XXV- lecia naszego Klubu.
Uroczystości miały niezwykle podniosły charakter. Rozpoczęły się na Placu Piłsudskiego, gdzie członkowie Klubu –  większość w galowych mundurach –  złożyli wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w auli kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prócz członków Klubu wzięło w nich udział liczne grono zaproszonych gości, wśród nich przedstawiciele innych stowarzyszeń wojskowych,  klubów generałów pozostałych formacji mundurowych oraz wielu sympatyków Klubu z różnych środowisk społecznych. Obchody uświetnił występ zespołu artystycznego SGGW „PROMNI” pod kierownictwem Radosława Puszyło, a prowadziła je znana konferansjerka Anna Bukowska. Uroczystość  rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego w wykonaniu solisty zespołu.

W dalszej części uroczystości zabrał głos Prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który powitał przybyłych gości i dokonał podsumowania minionych  25 lat. Stwierdził, że generalnie był to okres dobry, przepełniony wszechstronną, dynamiczną  działalnością Klubu,  której szczegóły przedstawiono w biuletynie XXV-lecia. Może on stanowić źródło ogromnej satysfakcji, mimo pewnego zastoju w ostatnich kilku latach, u podłoża którego legło drastyczne obniżenie poziomu współpracy z instytucjami i jednostkami sił zbrojnych spowodowane wypowiedzeniem przez ministra Antoniego Macierewicza w dniu
5 lutego 2016 roku „Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Klubem Generałów Wojska Polskiego”. Regres działalności pogłębiła dodatkowo pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w kontaktach międzyludzkich.
Stopniowo udaje  nam się jednak pokonywać wspomniane trudności. Została zmieniona formuła funkcjonowania Klubu, otwarliśmy się na nowe środowiska, co zaowocowało znaczącym wzrostem liczby Członków  oraz pobudzeniem działalności w terenie (powstały dwa oddziały terenowe:  szczeciński i lubuski). Pełni optymizmu wkraczamy w kolejne XXV- lecie.

Następnie zabierali głos nasi goście:

  • Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada;
  • Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych inspektor  Zdzisław Czarnecki;
  • Prezes Konwentu Generałów RP oraz Stowarzyszenia Generałów Policji nadinspektor Adam Rapacki;
  • Członek Honorowy Klubu Generałów i Admirałów RP dr Andrzej Mochoń.
    Wszyscy niezwykle ciepło wypowiadali się na temat relacji między organizacjami (instytucjami), które reprezentują i naszym Klubem oraz składali okolicznościowe życzenia.

W podobnym duchu wyraził się za pośrednictwem listu, który skierował na ręce Prezesa Klubu, jeden ze sponsorów pan Andrzej Wodzyński właściciel Grupy Tubądzin Ceramika.  Jego list odczytała Anna Bukowska.

W dalszej części uroczystości zapoznano zebranych z  uchwałą Walnego Zebrania nr 20 w sprawie nadania godności Prezesa Honorowego Klubu gen. bryg. pil. Romanowi Harmozie, który pełnił funkcje prezesa Klubu przez 4 kadencje.  Stosowny dyplom wręczył uhonorowanemu obecny Prezes  gen. Słowiński.

W kolejnym punkcie uroczystości odczytana została uchwała Zarządu Nr 17 w sprawie wyróżnień dyplomami uznania najbardziej zasłużonych Członków Klubu. Dyplomy wyróżnionym wręczył  Prezes wspólnie z zastępcą gen. bryg. Władysławem Saczonkiem. Otrzymali je generałowie: Z. Graczyk, J. Jakubowski, A. Kupis, A. Lewandowski, J. Lewitowicz, J. Modrzewski, M. Oleksiak.
W imieniu wyróżnionych wystąpił gen. R. Harmoza dziękując Zarządowi Klubu za wysoką ocenę zaangażowania w działalności stowarzyszenia.

W dalszej kolejności  Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk mgr Marek Bielec odczytał uchwałę o nadaniu medali ZŻWP członkom Klubu GiA RP najbardziej aktywnym w bieżącej współpracy między obydwoma organizacjami, po czym wręczył nadane odznaczenia generałom: J. Słowińskiemu W. Saczonkowi, Z. Graczykowi, W. Skrzypkowi,
S. Świtalskiemu, T. Wileckiemu.

Prezes Honorowy Klubu
gen. bryg. pil. Roman Harmoza

Część oficjalną zakończył występ zespołu SGGW „PROMNI”, zwieńczony Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego („Marsz Pierwszej Brygady”).

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia, a następnie na żołnierski poczęstunek. W trakcie  biesiady liczni goście wygłosili krótkie pozdrowienia i życzenia dalszej owocnej działalności wszystkim Członkom Klubu.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2021