Klub Generałów

Powązki – październik 2021 r.

W dniu 25.10.2021 r. – jak co roku – odwiedziliśmy groby naszych zmarłych kolegów. W roku bieżącym akcja  „Naszym Kolegom – nasza pamięć” przybrała (mimo pandemii) znacznie większy rozmach niż w latach poprzednich. Kilkunastu kolegów odwiedziło groby na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Ponadto odwiedziliśmy i inne cmentarze, na których spoczywają pojedyncze osoby. I tak na następujących cmentarzach byli:

  • przy ul. Wałbrzyskiej – kolega Stanisław Filipiak,
  • przy ul. Czerniakowskiej – kolega Władysław Skrzypek,
  • na Cmentarzu Północnym – kolega Alfons Kupis,
  • na cmentarzu w Starej Miłosnej – kolega Zbigniew Zalewski.

Znicze i okolicznościowe proporczyki  zostały umieszczone na ponad 60 grobach zmarłych Członków Klubu oraz innych generałów szczególnie zasłużonych dla Sił Zbrojnych i dla państwa polskiego. Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych przyjaciół i kolegów.

Wszystkim Kolegom, którzy przygotowali akcję i wzięli w niej udział Zarząd Klubu wyraża serdeczne podziękowanie.