Klub Generałów

Zebranie – styczeń 2020 r.

W dniu 27 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Klubu Generałów WP, które prowadził prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński.
Jego pierwszą część stanowiła informacja oraz dyskusja n. t. DG RSZ RP.  Zadania i struktury organizacyjne. Zmiany w systemie dowodzenia.

Następnie w części organizacyjnej  prezes przedstawił nowych członków Klubu.
Są nimi kadm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki oraz gen bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski.
W dalszej kolejności gen. Saczonek  zapoznał zebranych  z planem zamierzeń Klubu na 2020r., a gen. Filipiak dokonał analizy finansów w tym rozliczenia wpływów i wydatków w ubiegłym roku, oraz planu budżetu na 2020 r..
Po dyskusji podjęto decyzję w spawach finansowych, a także odnośnie dalszego członkostwa kolegów zalegających ze  składkami oraz notorycznie  nie  biorących udziału w zebraniach.
Ważną część zebrania stanowiło zapoznanie się z koncepcją obchodów 25-lecia Klubu przypadającego w maju 2021 r., którą przedstawił gen. Lewandowski.
Po dyskusji na temat obchodów jubileuszu 25-lecia gen. Słowiński podsumował zebranie,  w ramach  którego poinformował  o pracach nad nowelizacją statutu Klubu. Zasadniczą propozycją w tym względzie jest  zmiana  nazwy stowarzyszenia na Klub Generałów i Admirałów Wojska Polskiego. Wszystkie propozycje zmian  zostaną poddane pod głosowanie  na nadzwyczajnym  walnym zgromadzeniu  w marcu br.
Prezes zaprosił także na kolejne zebranie planowane w dniu  27.02.2020.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2020, Archiwum