Klub Generałów

Spotkanie środowisk generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy – luty 2019 r.

KOMUNIKAT  ZE  SPOTKANIA  ŚRODOWISK  GENERALSKICH

W dniu 13 lutego 2019 roku z inicjatywy Konwentu Generałów RP i Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli środowisk generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy. W dyskusji podniesiono najistotniejsze kwestie nurtujące środowiska mundurowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a/ potrzebę integracji całego środowiska, większej aktywności w obronie szacunku dla służby;

b/ organizację różnych form pomocy dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zakończyli czynną wieloletnią służbę;

c/ zaangażowanie się w wybory parlamentarne, wspierając instytucje demokratycznego państwa prawa. Chcemy wyłonić reprezentantów formacji mundurowych do Sejmu, Senatu, dać im wsparcie naszych środowisk;

d/ pokazanie wkładu naszych środowisk w procesach związanych z wejściem Polski do NATO (20 rocznica) oraz wstąpieniem do Unii Europejskiej (15 rocznica). Spróbujemy zorganizować konferencję poświęconą tej tematyce i wystosować Apel do rządzących.

W efekcie kilkugodzinnej debaty przyjęto konkretne kierunki działania dla Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej oraz  wszystkich organizacji zrzeszających generałów podkreślając ścisłą współpracę w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

W imieniu Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej
nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

W imieniu Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej
gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2019