Klub Generałów

Zebranie – styczeń 2019 r.

W dniu 31 stycznia 2019 r.  odbyło się zebranie Klubu Generałów WP, na które zaproszony został poseł na sejm RP pan Czesław Mroczek. Jest on posłem Platformy Obywatelskiej kolejnej (czwartej) kadencji,  a w latach 2011-2015 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Aktualnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Po powitaniu przybyłych i przedstawieniu gościa przez prezesa  gen. bryg. pil. Romana Harmozę  głos zabrał poseł Mroczek. W swoim wystąpieniu dokonał  oceny aktualnej kondycji Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów modernizacyjnych. Podkreślił, że mimo teoretycznie wysokich nakładów budżetowych na obronność większość programów modernizacyjnych  została zawieszona. Dotyczy to np. programu ”śmigłowcowego” czy wyposażenia Marynarki Wojennej. Część środków z  budżetu MON jest wyprowadzana do innych resortów na cele nie związane z obronnością, jak na przykład  zakup samolotów dla VIP-ów, finansowanie remontów dróg  czy pogotowia lotniczego.   Nie notuje się również znaczącego wpływu przemysłu obronnego na poziom technologiczno-naukowy pozostałej części gospodarki narodowej. Zgodnie z założeniami sprzęt dla wojska powinien być produkowany w kraju, a  nowoczesne technologie uzyskane poprzez licencje powinny być transferowane do krajowego przemysłu.
Po wystąpieniu  gościa odbyła się dyskusja, w której głos zabrali m.in. generałowie Jarosław Bielecki, Władysław Saczonek i Stanisław Świtalski. Poruszono głównie sprawy szkolenia rezerw, konieczności reformy systemu obronnego,  oraz wybranych aspektów modernizacji technicznej wojska.
Po dyskusji   gen.  Harmoza podziękował gościowi za interesujące wystąpienie, natomiast  poseł  Mroczek  zadeklarował uczestnictwo w kolejnych spotkaniach naszego klubu, w miarę potrzeb, w terminach dogodnych dla obu Stron.

W drugiej części zebrania, już bez obecności gościa, omówione zostały sprawy bieżące klubu wśród nich Plan Zasadniczych Przedsięwzięć … na 2019 rok, po czym  zebranie zakończono.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2019