Klub Generałów

Zebranie – styczeń 2016 r.

W dniu 21 stycznia odbyło się pierwsze  w 2016 roku zebranie, w którym uczestniczyło 35 członków Klubu Generałów WP.
Rozpoczął je prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał wszystkich zebranych i złożył im serdeczne życzenia noworoczne. Następnie poprosił zaproszonego gościa, wicedyrektora Biura Systemów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej dr. inż. Przemysława Kowalczuka do wygłoszenia informacji nt.: „Aktualny stan realizacji programu Tarcza Polski”.

Dr inż. Przemysław Kowalczuk jest specjalistą z zakresu automatyzacji systemów obrony przeciwlotniczej bezpośrednio  zaangażowanym w proces pozyskania systemów „Wisła” i „Narew”. W latach 1997 – 2002 studiował na Politechnice Warszawskiej,  uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie automatyki. W tym czasie opublikował swą pierwszą książkę o Podpisie Elektronicznym. W latach 2006 – 2012 podjął współpracę z Wojskową Akademią Techniczną m.in. w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Od roku 2012 jest zatrudniony przez Polską Grupę Zbrojeniową w PIT- RADWAR.

W czasie swojego wystąpienia doktor Kowalczuk przypomniał krótko historię powstania programu Tarcza Polski, a w jego ramach specjalistycznego programu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu „Wisła” i krótkiego zasięgu „Narew”. Przedstawił wszystkie aspekty realizacji programu „Narew”, w tym różne warianty pozyskania systemu dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz ich znaczenie dla Polskiego Przemysłu Obronnego, a także zasygnalizował zagrożenia, jakie istnieją przy realizacji programu Tarcza Polski. Wskazał również najbardziej racjonalne działania,  jakie należałoby podjąć w celu terminowej realizacji tego programu.
Następnie dr Kowalczuk odpowiadał na pytania członków klubu, w tym m.in. generałów: Zbigniewa Zalewskiego, Romana Harmozy, Zbigniewa Nowaka, Juliana Lewińskiego i Zbigniewa Bielewicza.
Po zakończeniu informacji prezes gen. Harmoza podziękował dr. Kowalczukowi za przedstawioną informację i wręczył mu okolicznościowy ryngraf klubu.

W dalszej części prezes omówił bieżące problemy działalności klubu i przekazał  zaproszenie członków na uroczystości jubileuszu sakry biskupiej byłego biskupa polowego WP gen. dyw. Leszka Głódzia.
Następnie prezes poinformował o przyjęciu w poczet członków klubu gen. dyw. Juliana Lewińskiego.

Gen. dyw. Julian Lewiński urodził się 13 października 1942 roku w Dykli.
Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1960 roku jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.
Po ukończeniu uczelni został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu w 42 Pułku Zmechanizowanym 11 Dywizji Piechoty w Żarach. Następnie był dowódcą plutonu i kompanii podchorążych w Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych.
Po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego WP (1972), ponownie przeszedł do służby w jednostkach liniowych. Był między innymi szefem sztabu 11 Pułku Zmechanizowanego w Krośnie Odrzańskim i Dowódcą 17 Pułku Zmechanizowanego w Międzyrzeczu.
Następnie pełnił obowiązki szefa sztabu – zastępcy dowódcy 5 Dywizji Pancernej w Gubinie (1977 r.). Rok później został  skierowany na studia w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR, po ukończeniu których dowodził 5 Dywizją Pancerną, a następnie pełnił funkcję szefa Oddziału Szkolenia Bojowego w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
W grudniu 1985 roku objął stanowisko szefa Zarządu Operacyjnego – zastępcy szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP, a od 1988 szefa Zarządu Szkolenia Bojowego. W 1986 roku był  awansowany na stopień generała brygady, a w 1992 r. – generała dywizji.
Od września 1992 roku przez blisko pięć lat dowodził Warszawskim Okręgiem Wojskowym.
Po zmianach organizacyjno – etatowych w MON w 1997 roku został wyznaczony na stanowisko głównego inspektora Zespołu Głównych Inspektorów MON. Z zawodowej służby wojskowej został zwolniony 15 października 1999 roku.

W dalszej części zebrania prezes klubu złożył serdeczne życzenia  gen. dyw. Mieczysławowi Dachowskiemu  z okazji 85 rocznicy urodzin i wręczył mu  jubileuszowy ryngraf Klubu Generałów WP upamiętniający to wydarzenie.

Gen. dyw. Mieczysław Dachowski urodził się 27 stycznia 1931 roku.
Służbę wojskową rozpoczął  w 1949 roku jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych.
Po promocji objął obowiązki dowódcy plutonu w 11 Samodzielnym Pułku Czołgów w Krośnie Odrzańskim. W latach 1952 – 1953 był dowódcą plutonu w Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.
Po ukończeniu w roku 1956 Akademii Sztabu Generalnego WP został szefem sztabu 8 Szkolnego Batalionu Czołgów 20 Dywizji Pancernej. W latach 1957 – 1964 był  pomocnikiem szefa wydziału, a następnie szefem wydziału – zastępcą szefa oddziału operacyjnego sztabu 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. Od 1964 dowódca 68 Pułku Czołgów Średnich w Budowie, a w okresie 1966 – 1969  r. szef sztabu – zastępca dowódcy 20 Dywizji Pancernej.
W latach 1969 – 1971 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR, a od 1971 roku służył w Zarządzie Operacyjnym  Sztabu Generalnego WP, jako szef oddziału planowania wojsk operacyjnych.
Przez trzy lata dowodził 16 Dywizją Pancerną w Elblągu, gdzie został mianowany na stopień generała brygady (1974 r.). Od 1976 roku był szefem sztabu – zastępcą dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
W 1979 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP d.s. systemów kierowania.
W latach 1983 -1984 był zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP d.s. organizacyjno – mobilizacyjnych. W 1983 roku został mianowany generałem dywizji.
W okresie 1984 – 1989  r. był pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.
W roku 1989  został skierowany na stanowisko attache wojskowego przy Ambasadzie Polski w Związku Radzieckim.
Zawodową służbę wojskową zakończył 28 października 1991 roku.

Na zakończenie zebrania zabrał głos zastępca prezesa klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski, który zapoznał zebranych z przedsięwzięciami organizowanymi przez nasze stowarzyszenie w najbliższych miesiącach ze szczególnym uwzględnieniem obchodów XX-lecia powstania klubu.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2016