Klub Generałów

Spotkanie wielkanocne – marzec 2015 r.

W dniu 31 marca 2015 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 33 jego członków. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Ujazdowska – Mołdawska”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
– zastępca Dowódcy Generalnego  gen. dyw. Jerzy Michałowski;
– zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic ;
– prezes Klubu Generałów Policji  nadinspektor Adam Rapacki;
– prezes Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej  gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych;
– przedstawiciel  biskupa polowego WP ks. płk Krzysztof Wylężek.

Spotkanie otworzył prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który  powitał przybyłych  gości i pozostałych zebranych oraz przypomniał szczególną rolę Świąt Wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej.
Następnie ks. płk Wylężek  złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP Józefa Guzka i pobłogosławił potrawy, wśród których nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych dań, w tym jajek oraz żurku z białą kiełbasą.
W dalszej kolejności głos zabierali pozostali goście, którzy w imieniu swoich przełożonych oraz kadry (członków) reprezentowanych przez siebie instytucji (organizacji)  składali życzenia świąteczne  członkom Klubu Generałów WP, ich rodzinom i najbliższym.
Po ich wystąpieniach prezes zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.
Dalsza część spotkania przebiegała – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Na zakończenie  prezes klubu złożył życzenia oraz wręczył okolicznościowy  medal niedawnemu  jubilatowi gen. bryg. Zdzisławowi Walczewskiemu – z okazji 75. rocznicy urodzin.