Klub Generałów

Wizyta w Centrum Operacji Powietrznych – marzec 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska Polskiego na 2015 rok” w dniu 12 marca członkowie klubu odwiedzili Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP). W wizycie uczestniczyło 20 członków naszego klubu na czele z prezesem gen. bryg. pil Romanem Harmozą.

Na początku spotkania zastępca dowódcy Cenrtum  gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski wraz z innymi oficerami zapoznał nas z zadaniami i historią Centrum.
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego  jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego, działającym w strukturze Sił Zbrojnych RP, bezpośrednio podległym Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. COP-DKP realizuje zadania zarówno w systemie Sił Zbrojnych RP, jak i w ramach Sojuszu Północno- Atlantyckiego.

W czasie pokoju, głównym zadaniem Centrum w narodowym systemie obrony jest ochrona powietrznej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego nieba, a w systemie sojuszniczym zabezpieczenie części przestrzeni powietrznej NATO obejmującej przestrzeń powietrzną nad Polską. Nie mniej ważnymi zadaniami realizowanymi przez Centrum jest zabezpieczenie szkolenia oraz działalności operacyjnej jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, zabezpieczenie lotów specjalnych (loty o statusie „HEAD”, loty w ramach Akcji Serce) oraz kierowanie siłami i środkami wydzielonymi do systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W czasie kryzysu i wojny  realizuje  dowodzenie podległymi oraz przekazanymi w operacyjne podporządkowanie siłami.

Obiekt, w którym znajduje się obecnie COP-DKP (wcześniej Centralne Stanowisko Dowodzenia) zbudowano w latach 30. XX wieku.
W okresie międzywojennym gospodarzem tego terenu był Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W obiekcie m.in. prowadził prace badawcze zespół oznaczony kryptonimem „Wicher”. W jego skład wchodzili: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski – polscy kryptolodzy, którzy rozkodowali niemiecką maszynę szyfrującą ENIGMA.

Po wojnie jesienią 1949 roku na tym terenie  rozpoczęto prace nad utworzeniem Głównego Posterunku Obserwacyjno-Meldunkowego, a w maju 1952 roku powołano Główne Stanowisko Dowodzenia Lotnictwa Myśliwskiego.
W lutym 1954 roku utworzono Centralne Stanowisko Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju,  a 12 marca 1999 roku rozpoczął się pierwszy dyżur bojowy w Systemie Dowodzenia NATO.|
Od stycznia 2002 miejsce Centralnego Stanowiska Dowodzenia zajęło Centrum Operacji Powietrznych, które od lipca 2013 roku przyjęło nazwę Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.

Po wysłuchaniu informacji członkowie klubu zapoznali się z wybranymi elementami COP-DKP i pracą obsług na stanowiskach bojowych. Ponieważ wielu z nas od lat nie przebywało w Centrum, byliśmy wszyscy zaskoczeni ogromnymi zmianami w zakresie wyposażenia poszczególnych elementów bojowych oraz wysokim  profesjonalizmem  oraz zgraniem żołnierzy i pracowników wojska.

Na zakończenie spotkania prezes klubu generał Harmoza wręczył dowódcy Centrum  gen.bryg. pil. dr inż. Włodzimierzowi Usarkowi okolicznościowy ryngrafem Klubu Generałów WP oraz wpisał się do księgi pamiątkowej jednostki.