Klub Generałów

Święto Sztabu Generalnego WP – październik 2017 r.

25 października br. miały miejsce obchody święta Sztabu Generalnego WP (tym razem bez udziału przedstawiciela naszego Klubu, choć uprzednio zawsze otrzymywaliśmy stosowne zaproszenie).
Rozpoczęła je msza św. w Katedrze Polowej WP. Uczestniczyli w niej licznie generałowie i  oficerowie – pracownicy SG WP.
W trakcie nabożeństwa homilię wygłosił Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. Poruszył w niej szereg problemów związanych z funkcjonowaniem tej instytucji, oraz  odpowiedzialności całej  kadry  za stan armii, a także konieczności prezentowania w tym względzie odpowiedniej postawy wobec nie zawsze właściwych decyzji cywilnych  przełożonych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia Biskupa Polowego, które zamieściliśmy w dziale „Opinie, poglądy, publikacje”.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2017